Výběrové řízení na 2 stipendijní místa (v LS 2021) pro studenty VŠE v Ruské federaci v rámci mezivládních smluv

MŠMT přidělilo VŠE 2 stipendijní místa pro studenty na studium v Rusku na základě mezinárodní smlouvy. Oddělení zahraničních styků tímto vyhlašuje výběrové řízení na dva jednosemestrální pobyty (každý v délce 5 měsíců) v Ruské federaci v letním semestru 2021.

Kdo se může přihlásit:

  1. student v 5. a vyšším semestru bakalářského stupně studia nebo v 1. semestru magisterského stupně studia
  2. student, který v navazujícím magisterském stupni studia nebyl dosud vyslán na studijní pobyt do zahraničí prostřednictvím VŠE
  3. pouze studenti se státním občanstvím České republiky (vzhledem k tomu, že jde o nabídku v rámci mezinárodní smlouvy)

Přihláška:

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku v aplikaci InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).

Preference semestru není možná, nabízen je pouze letní semestr 2021.

Do přihlášky je nutné nahrát veškeré povinné přílohy:

  1. strukturovaný životopis v ČJ
  2. motivační dopis v ČJ
  3. doložení znalosti ruského jazyka:
  • jazykovým certifikátem nebo
  • jazykovým předmětem v ruském jazyce ukončeným zkouškou na VŠE
  • v případě, že student nemá žádnou jazykovou zkoušku na VŠE nebo jazykový certifikát, doloží potvrzení o jazykové způsobilosti, tj. přezkoušení na katedře ruského jazyka.

V motivačních dopisech je vhodné uvést, o kterou školu má student zájem, nicméně přidělení konkrétní zahraniční univerzity je na Ministerstvu pro školství a vědu Ruské federace. Základní přehled o ruských univerzitách a studijních oborech lze získat na portálu https://russia.study/en (příp. http://www.russia-edu.ru).

POZOR! Na základě mezinárodních smluv se nelze hlásit na následující instituce: MGIMO, Lomonosova univerzita, Sankt-Petěrburská státní univerzita.

Přihlášku není třeba tisknout a fyzicky odevzdávat na OZS.

Přihlášky budou otevřeny od čtvrtka 24.10.2019 (10:00) do uzávěrky přihlášek, která je ve čtvrtek 7. 11. 2019 v 11:00.

Výsledky:

Po komplexním vyhodnocení přihlášek budou vybráni dva nejlepší uchazeči a nominováni na MŠMT k semestrálnímu studiu. O výsledcích výběrového řízení budou studenti informováni individuálně emailem do 15/11/2019.

Další informace na: https://ozs.vse.cz/chci-vyjet-2/jak/ostatni-programy-pro-studium-v-zahranici/mezivladni-stipendia/.