Nabídka studentských stáží v CERN

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci několika studentských programů, mezi které patří mimo jiné Administrativní program CERN.

Program se zaměřuje na studenty ekonomických a humanitních oborů, jakými jsou právo, finance, ekonomika, logistika, IT, tlumočnictví, personalistika apod. Délka trvání stáže je od 2 do 12 měsíců.

Aktuální termín pro podání přihlášek do Studentských programů CERN je stanoven na 11. března 2024. Více informací naleznete na webových stránkách CERN v odkazu výše, v článku MŠMT, popř. kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na adrese ondrej.novak@msmt.cz.

Nabídka studentských stáží v CERN