Letní škola 2020 v Norsku (EHP)

Oddělení zahraničních styků VŠE vyhlašuje výběrové řízení na letní školy v Norsku na rok 2020.

Vysoká škola ekonomická v Praze v rámci projektu financovaného z fondů EHP 2014-2020 nabízí studentům možnost absolvovat letní školu na některé ze tří partnerských škol v Norsku:

BI International Summer Programme  NHH Summer School UiA European Integration Summer School (EISS)
Místo konání BI Norwegian Business School, Oslo NHH Norwegian School of Economics, Bergen University of Agder, Kristiansand
Termín konání 20. června – 17. července 2020 19. června – 3. července 2020 23. června – 31. července 2020
Tématické zaměření Intercultural Management (12 ECTS) Social Entrepreneurship (6 ECTS) History, Institutions and Policies of European Integration (10 ECTS) a The European Union in Crisis: Differentiation or Disintegration? (10 ECTS)
Stupeň studia 3 studenti bakalářského stupně studia 3 studenti magisterského stupně studia 2 studenti magisterského stupně studia
Stipendium 1395€ 875€ 1835€
Více informací https://www.bi.edu/programmes-and-individual-courses/international-summer-programme/intercultural-management/ https://www.nhh.no/en/study-programmes/summer-school/ https://www.uia.no/en/studier/european-integration-summer-school-eiss

 

Stipendium

Přestože v rámci univerzitní spolupráce obou institucí nemusejí studenti VŠE platit poplatek za účast na letní škole, je třeba počítat s náklady spojenými s cestou a pobytem v Norsku (ubytování, doprava, strava apod.). Některé školy zároveň požadují od studentů registrační poplatek a finanční spoluúčast na společenských aktivitách spojeným s organizací letní školy. Podrobnější informace o odhadovaných nákladech naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.

Výše obdrženého stipendia se odvíjí od délky konání dané letní školy (přesný počet dní), přičemž výše stipendia na 30 dní činí 1200€, a jednorázového příspěvku na dopravu ve výši 275€.

 

Výběrové řízení a obecné podmínky

Absolvování letní školy je součástí studia na VŠE, je proto nutné mít před odjezdem k dispozici dostatek nevyčerpaných kreditních poukázek, které jsou potřeba k uznání tohoto studia v plném rozsahu (daný počet ECTS dle zvolené školy) a ke splnění povinností spojených s ukončením studia na VŠE.

Do výběrového řízení se budou moci přihlásit studenti bakalářského nebo magisterského stupně studia, kteří budou ve studiu na VŠE pokračovat i v zimním semestru 2020. Řízení je zároveň otevřeno všem studentům, včetně těch, kteří již zahraniční pobyt během svého studia realizovali.

Studenti bakalářského studia musejí mít již ukončený minimálně jeden celý akademický rok. Studenti magisterského stupně studiu mohou podávat přihlášky již od 2. semestru studia.

Výsledky budou dle harmonogramu zveřejněny v InSIS (v aplikaci Výsledky výběrového řízení v sekci Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium).

 

Harmonogram

27. 2. – 5. 3. 2020 12:00 elektronické přihlašování prostřednictvím InSIS
6. 3. 2020 jazykový test pro studenty bez doložitelné jazykové znalosti na úrovni B2
12. 3. 2020 zveřejnění výsledků (rozpis studentů na jednotlivé školy)

 

Kritéria

Přihláška studijní výsledky (percentil) 100 bodů
sociální stipendium na VŠE* 100 bodů
jazykové znalosti – doložit B2 nebo jazykový test** nutná podmínka
Celkové maximum 200 bodů

*přednost bude dána studentům pobírajícím sociální stipendium na VŠE,
**jazykový test – pouze pro studenty bez doložitelné znalosti jazyka na úrovni B2: úspěšné (= min 60 %) složení písemného jazykového testu, jediný možný termín viz Harmonogram.

Jazyková znalost je nebodovaná, jedná se však o nutnou podmínku při podání přihlášky. Způsoby doložení jazykové úrovně naleznete na stránkách zde.

Povinnými přílohami každé přihlášky je strukturovaný životopis (1 A4) v angličtině a motivační dopis/y (také v angličtině) se zdůvodněním výběru dané školy/daných škol uvedených v přihlášce. Motivační dopis by měl obecně zdůvodnit Vaši motivaci ke studiu letní školy a proč jste si vybrali konkrétně Vámi zvolenou instituci. V případě úspěchu ve výběrovém řízení bude životopis i motivační dopis postoupen zahraniční škole pro účely nominace.