Dotační program Olomouckého kraje – Studijní stipendium OK na studium v zahraničí v r. 2023

Dotační program „Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023“ vyhlašuje 1. kolo příjmu žádostí, které trvá až do 27. 1. 2023. Program umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje a se studijním průměrem za poslední ukončený ročník studia do 1,80 získat dotaci na studijní pobyt v zahraničí.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu či k úhradě školného.

O dotaci lze požádat v rámci 1. kola příjmu žádostí v termínu od 9. 1. do 27. 1. 2023 do 12:00 hodin. Více informací naleznete zde: https://www.olkraj.cz/04-02-studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-na-studium-v-zahranici-v-roce-2023-prijem-zadosti-9-1-27-1-2023-cl-5797.html