Akceptační dopis/email

 

(=Letter of Acceptance/Admission/Enrolment apod.)

  • Formální potvrzení o přijetí výměnného studenta ke studiu na partnerské škole.
  • Obsahuje informace o začátku a konci pobytu, které jsou podkladem pro výpočet výše stipendia.
  • Obvykle je zaslán na OZS či přímo studentovi, často pouze elektronicky. Kopii akceptačního dopisu/akceptační e-mail je nutno nahrát do checklistu v InSIS.