Checklist a Akceptační dopis/email

Checklist

  • Elektronický checklist slouží jako evidence administrativních náležitostí týkajících se zahraničního studijního pobytu. Kdykoli nastane v checklistu změna, studentovi přijde upozornění na školní e-mailovou adresu; k jaké změně konkrétně došlo, lze zjistit nahlédnutím do checklistu.
  • Checklist je studentům k dispozici v InSIS: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium.
  • Podmínkou pro vytvoření checklistu je založení výjezdu v InSIS ze strany OZS.

Akceptační dopis / email

(=Letter of Acceptance/Admission/Enrollment apod.)

  • Formální potvrzení o přijetí výměnného studenta ke studiu na partnerské škole.
  • Obsahuje informace o začátku a konci pobytu, které jsou podkladem pro výpočet výše stipendia (neplatí pro CEEPUS).
  • Obvykle je zaslán na OZS či přímo studentovi, často pouze elektronicky. Kopii akceptačního dopisu/akceptační e-mail je nutno nahrát do checklistu v InSIS.