Základní informace

Úvod

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020. Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

 

Země zapojené do programu

  • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

 

KDO se může zapojit

Zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník).

 

Aktivita školení – pravidla programu

  • délka aktivity: 2 dny až 2 měsíce (obvyklá délka mobility zaměstnance VŠE je 5 dní)
  • uznatelný typ aktivity: cílem je profesní rozvoj pracovníka formou školení (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, odborný kurz  
  • přijímající instituce: partnerská vysokoškolská škola nebo jakékoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání