Základní informace

Úvod

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie. Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

 

Země zapojené do programu

 

KDO se může zapojit

Zaměstnanec vysoké školy (pedagogický, administrativní i jiný pracovník).

 

Aktivita školení – pravidla programu
  • délka aktivity: 2 dny až 2 měsíce (obvyklá délka mobility zaměstnance VŠE je 5 dní)
  • uznatelný typ aktivity: cílem je profesní rozvoj pracovníka formou školení (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti, odborný kurz  
  • přijímající instituce: partnerská vysokoškolská škola nebo jakékoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání