Financování pobytu

 

Financování dle pravidel programu Erasmus+

Výukové pobyty jsou financovány dle sazeb na pobytové náklady, kilometrové vzdálenosti a dle délky aktivity v zahraničí:

  1. Denní sazby na pobytové náklady dle cílové země: tabulka sazeb.
  2. Cestovní náklady dle vzdálenosti sídla vysílající VŠ a místa, kde se nachází přijímající instituce) dle kalkulátoru Evropské komise: 100 a 499 km = 180 EUR/os., mezi 500 a 1999 km = 275 EUR/os., mezi 2000 a 2999 km = 360 EUR/os.
  3. Délka mobility pro výpočet grantu:
  • začátek mobility = první den, kdy je vyžadována přítomnost na zahraniční instituci
  • konec mobility =  poslední den, kdy je vyžadována přítomnost na partnerské škole
  • dny na cestu = k celkové době trvání mobility je možné přičíst 1 den na cestu předcházející zahájení mobility a 1 den po ukončení mobility

Cesta je financována na základě reálně vynaložených nákladů, které jsou uvedeny ve vyúčtování a to do maximální výše grantu (vypočteného dle informací výše). V případě přečerpání je na vysílaném zaměstnanci, aby si zjistil možnost dofinancování z fakultních zdrojů.

Z grantu je hrazeno: stravné (automaticky vypočítané ve vyúčtování dle průběhu cesty), ubytování, letenka/jízdenka, MHD v místě pobytu, cestovní pojištění (není hrazeno kapesné).

 

Cestovní příkaz/Vyúčtování

CP – doporučený postup pro vyjíždějícího zaměstnance:

  1. Zadat CP prostřednictvím zaměstnaneckého portálu http://zam.vse.cz s klasifikací úhrady: 9035_ÚP903511.
  2. Předat OZS vytištěný a podepsaný vysílaným zaměstnancem a jeho přímým nadřízený předat na OZS.
  3. Zálohu na služební cestu si vyzvednout dle pokynů Ekonomického odboru – Cesťáky.

Vyúčtování

Do 14 dnů po návratu předat vytištěné a podepsané vyúčtování.