Administrativní postup

Před výjezdem

Administrativní postup pro zájemce o mobilitu:

  1. Kontaktovat koordinátorku pro výjezdy zaměstnanců OZS pro potvrzení možnosti financování mobility z projektu Erasmus+.
  2. Zajistit si souhlas proděkana pro zahraniční vztahy se svým výjezdem a jeho zaslání emailem koordinátorce na OZS.
  3. Vyplnit Mobility Agreement For Training tj. program školení (ke stažení níže) – podepsat, předat k podpisu svému nadřízenému a scan dokumentu zaslat k podpisu na zahraniční instituci; kompletně podepsaný dokument (stačí sken) zaslat na OZS.
  4. Založit cestovní příkaz (CP) a vytištěný s podpisem svým a svého nadřízeného předat OZS. Další informace zde: Ekonomický odbor – Pracovní cesta.
  5. Uzavřít „Účastnickou smlouvu na aktivitu školení“ – smlouvu připravuje OZS a zaměstnance vyzve k podpisu.

Po návratu

  1. Doložit potvrzenou délku pobytu (od – do) zahraniční školou na formuláři Confirmation.
  2. Předat vyplněné a podepsané „vyúčtování zahraniční pracovní cesty“ spolu s přílohami na OZS.
  3. Vyplnit zprávu účastníka (EU SURVEY) v databázi Evropské komise „Beneficiary Module“ – zaměstnanec bude k vyplnění vyzván automaticky vygenerovaným emailem s linkem na online formulář. PDF vyplněné zprávy zaslat na email: radka.vavakova [at] vse.cz.