Před výjezdem

Před výjezdem

Administrativní postup pro zájemce o mobilitu:

  1. Kontaktovat OZS pro potvrzení možnosti financování mobility z projektu Erasmus+.
  2. Zajistit si souhlas proděkana pro zahraniční vztahy se svým výjezdem a jeho zaslání emailem na OZS.
  3. Vyplnit Mobility Agreement For Training tj. program školení – podepsat, předat k podpisu svému nadřízenému a scan dokumentu zaslat k podpisu na zahraniční instituci; kompletně podepsaný dokument (stačí sken) zaslat na OZS.
  4. Založit cestovní příkaz (CP) a vytištěný s podpisem svým a svého nadřízeného předat OZS. Bližší informace: Ekonomický odbor – Pracovní cesta.
  5. Uzavřít „Účastnickou smlouvu na aktivitu školení“ – smlouvu připravuje OZS a zaměstnance vyzve k podpisu.