Confirmation of Study Period

= potvrzení o skutečné délce pobytu. Data počátku a ukončení pobytu podepsaná zahraniční školou by měla odpovídat účastnické smlouvě (příp. datu poslední zkoušky, pokud došlo k prodloužení oproti plánovaným datům). Dokument je třeba do 14 dnů od ukončení pobytu nahrát do checklistu v InSIS a následně jeho originál odevzdat koordinátorce na OZS. Formulář je ke stažení v sekci Download.

Není nutné dokládat účetní doklady dokumentující např. výdaje na letenky a jízdenky, ubytování, potraviny apod. (výjimku tvoří studenti, kteří obdrželi speciální grant pro studenty s handicapem či zvláštními potřebami). Nutno dodržet délku pobytu a jeho účel/náplň: tj. studium na partnerské škole probíhající v předem stanovené době (doba pobytu a výše stipendia se vypočítává s přesností na dny) a zahrnující předem dohodnuté předměty, jejichž úspěšné ukončení vede k získání potřebného počtu kreditů.

Zda stipendium bylo poskytnuto ve správné výši se po ukončení studijního pobytu posuzuje na základě:

  • potvrzení o skutečné délce pobytu/Confirmation of Study Period           
  • výpisu výsledků studia/Transcript of Records (obsah by měl odpovídat studijní smlouvě/Learning Agreement).

V případě, že studijní pobyt bude zkrácen nebo nebude splněn minimální počet kreditů (dohodnutý obsah studijní smlouvy/Learning Agreement),  bude student část vyplaceného stipendia vracet.  Vzhledem ke struktuře studia a pravidlům studijního řádu je minimální požadovaný počet 20 ECTS.