Náhradníci

  • Uchazeči, kterým při vyhodnocování výsledků přihlašování na semestrální výměnné pobyty nebyla přiřazena žádná škola, jsou zařazeni do tzv. seznamu náhradníků pro daný studijní jazyk.
  • Pokud se uchazeči hlásili ve dvou jazycích a škola jim nebyla přiřazena v žádném z nich, jsou zařazeni na seznam náhradníků pro oba studijní jazyky.
  • Seznam náhradníků není sestavován pro jednotlivé školy.
  • Náhradníkem se nestává ten, komu bylo ve výsledcích přiděleno místo, které následně odmítl.
Oslovování náhradníků
  • Náhradníci jsou následně (i několik měsíců po ukončení přihlašování, a to i během letních prázdnin a podzimu) oslovováni s dodatečnou nabídkou volných míst na studium v zahraničí. Její součástí mohou být i školy, které ve své přihlášce uchazeči původně vůbec neuvedli.
  • Všichni studenti ze seznamu náhradníků jsou oslovováni se všemi dodatečnými nabídkami volných míst, a to až do chvíle, kdy jim bude přidělena jedna z jejich preferovaných škol. V tu chvíli je student ze seznamu náhradníků vyřazen a již nebude osloven s žádnou další nabídkou volných míst, a to ani v případě, kdy se rozhodne svůj pobyt zrušit.
  • Náhradníci, kterým ještě nebyla přiřazena škola, jsou s dalšími nabídkami volných míst oslovováni i v případě, že na žádnou z předchozích nabídek neodpověděli – tj. mohou vyčkávat, dokud se v další dodatečné nabídce neobjeví škola, na kterou chtějí vyjet, aniž by byli ze seznamu náhradníků vyřazeni. Dodatečná místa totiž vznikají i průběžně – např. díky uzavírání nových nebo rozšiřování stávajících smluv s partnerskými institucemi, a dále díky tomu, že řada studentů, kteří byli při přihlašování úspěšní, svůj zahraniční studijní pobyt odřekne.