Mezivládní stipendia

Obecné informace

Akademická informační agentura (AIA) informuje o:

  • nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv
  • dalších možnostech zahraničního studia.

Stipendijní pobyty na základě MEZINÁRODNÍCH SMLUV (z kterých vyplývá délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod.) jsou nabízeny Akademickou informační agenturou studentům/studentkám a akademickým pracovníkům/pracovnicím veřejných vysokých škol v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

  1. rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, přiděluje MŠMT na akademický rok přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v ČR. O tato stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci/zájemkyně z daných škol. Kandidáty vybírá a nominuje příslušná škola.
  2. výběrová řízení – jsou otevřená pro studenty všech veřejných vysokých škol. Zájemce z VŠE vyplní online formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, zajistí si doporučení školy, tj. podpis proděkana pro zahraniční styky a razítko příslušné fakulty a se všemi požadovanými přílohami odevzdá v požadovaném termínu do kanceláře AIA, pokud není stanoveno jinak. (Doporučení: uschovejte si kopii podepsaného dokumentu pro pozdější komunikaci s OZS.)

Nabídka není nikdy specifikována na konkrétní zahraniční vysokou školu, předpokládá se aktivní přístup uchazeče, který si sám vyhledá kontakt na školu související s jeho studijním oborem (platí pro výběrová řízení i pro kvóty).

Kontaktní osoba

Ing. Radka Vaváková, RB 554, tel.: 224 098 554, email: radka.vavakova@vse.cz, úřední hodiny: viz InSIS

Důležité odkazy