Finance – fondy EHP

  Obecně
 • Studenti na partnerských univerzitách VŠE neplatí školné a navíc dostávají finanční příspěvek na pobyt ve formě stipendia.
 • Stipendium není nárokové.
 • Stipendium slouží jako finanční podpora na zvýšené náklady související s uskutečněním zahraničního pobytu. V každém případě je nutno počítat s použitím vlastních finančních prostředků.

 

 Finanční příspěvek na pobyt

Finanční příspěvek na semestrální studijní pobyty v rámci fondů EHP je poskytován v následující výši:

 • 1200 € na každý měsíc pobytu,
 • a 275 € jako jednorázový příspěvek na dopravu.

 

 Výpočet délky pobytu a výše stipendia
 • Délka pobytu se počítá s přesností na dny. 
 • Prvním dnem pobytu bývá typicky začátek orientačního programu nebo orientační/registrační den samotný. Může jím být také první den jazykového kurzu, který pořádá hostitelská škola.
 • Posledním dnem pobytu je den poslední zkoušky, poslední den povinného zkouškového období nebo jiný den definovaný pravidly hostitelské školy nebo vyplývající z okolností (např. odevzdání týmového projektu, který vyžaduje osobní kontakt mezi členy týmu).
 • Stipendium se rovněž vypočítává s přesností na dny (na jeden den připadá 1/30 paušální měsíční částky stipendia).
 • Vysílající instituce má právo rozhodnout, zda stipendium poskytne na celou dobu trvání zahraničního studijního pobytu, nebo jen na jeho část/prodloužení.

 

  Výplata stipendia 
 • Typ účtu, na který lze stipendium obdržet: účet u finančního ústavu v České republice uvedený v InSIS.
 • Bankovní spojení nutno zadat v InSIS (Portál studenta -> Bankovní spojení)
  • Volba Účel bankovního spojení: K výplatě stipendií na zahraniční výjezdy (vyplnit všechny informace včetně jména a adresy majitele účtu)
 • Měna, v níž se budou stipendia vyplácet: české koruny (CZK). Pro přepočet je použit směnný kurz 25,50 EUR/CZK.
 • Finanční příspěvek se vyplácí v jedné splátce před začátkem / na začátku pobytu.
 • Vyplacení stipendia je podmíněno podpisem účastnické smlouvy/Grant Agreement.

 

 Další možnosti financování
 • Dodatečné stipendium lze získat přímo od fakulty na VŠE v závislosti na tom, kde se uskuteční zahraniční pobyt. (Aktuální informace jsou k nalezení na internetových stránkách příslušné fakulty a/nebo u proděkanů pro studium a zahraniční styky.)