Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2024

Dotační program „Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2024“ vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí, které trvá až do 28. 6. 2024. Program umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje a se studijním průměrem za poslední ukončený ročník studia do 1,80 získat dotaci na studijní pobyt v zahraničí.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu či k úhradě školného.

O dotaci lze požádat v rámci 2. kola příjmu žádostí v termínu od 10. 6. do 28. 6. 2024 do 12:00 hodin. Více informací naleznete zde: https://www.olkraj.cz/04-02-studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-na-studium-v-zahranici-v-roce-2024-prijem-zadosti-10-6-28-6-2024-cl-6085.html

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2024