Studijní a výzkumné pobyty v Mexiku

Akademická informační agentura (AIA) zveřejnila nabídku stipendií pro studijní a výzkumné pobyty v Mexiku. Pobyty v délce 5 až 10 měsíců jsou určené pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty.

Přehled stipendijní nabídky s potřebnými odkazy na podrobnosti o programu a informace k podání žádostí naleznete zde.

Zájemci, kteří se budou hlásit, nechť si požadovaný dokument „Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT“ nechají potvrdit proděkanem pro zahraniční styky své fakulty. Oddělení zahraničních styků VŠE tento dokument nepotvrzuje.

Přihlášky přijímá Akademická informační agentura do 10. června 2024 e-mailem na e-podatelna.dzs.cz. Uchazeči, které vybere MŠMT, budou poté muset podat ještě online žádost na mexické straně do 28. června 2024.

Studijní a výzkumné pobyty v Mexiku