Stipendium „Paul Robitschek Scholarship“ na studium na University of Nebraska-Lincoln v AR 2023/2024

University of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či profesní kariéře v České republice. Kritéria výběrového řízení i konkrétní postup, jak se o stipendium ucházet, jsou popsané na webu univerzity.

Termín pro podání žádosti: 1. března 2023