Stipendium DAAD – účast na letním kursu NJ

Do schránky OZS přišla následující nabídka Akademické informační agentury na kurz němčiny na základě mezinárodních smluv.

 

Letní kursy německého jazyka přes DAAD (Německá akademická výměnná služba) jsou velmi oblíbené a stipendisté a stipendistky vyplňují zpravidla velice pěkné závěrečné zprávy. Termín odevzdání přihlášky na stipendium umožňující účast na letním kursu se blíží, přihlášky (pouze v NJ) jsou přijímány do 1. 12. 2018.

 

Kursy jsou pro studenty a studentky už od 2. ročníku, stipendium činí 950 Eur, kritéria pro výběrové řízení jsou zatím studijní výsledky, přesvědčivý motivační dopis s ohledem na studijní obor a znalosti německého jazyka (minimální úroveň A2).

 

Další podrobnosti, seznam dokumentů, odkaz na portál DAAD atd. naleznete zde.

 

Součástí dokumentů, které je nutné do 1. 12. 2018 na AIA odevzdat, je „Návrh na vyslání“. Ten podepisuje proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty (kopii tohoto dokumentu doporučujeme uschovat pro případnou další komunikaci na VŠE).