Stáže na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí pro studenty

Dům zahraniční spolupráce nás informoval o nabídce neplacených stáží na zastupitelských úřadech celého světa, které je možné realizovat v průběhu ak. roku 2024/25. Přehled nabídek je k nalezení zde.

Termíny pro přihlašování: Do 15.1. zasílají zájemci CV a případné další dokumenty přímo na ZÚ (kontaktní e-mail naleznete v přehledu stáží).

Na stáže mohou být čerpány granty v rámci programu Erasmus+ dle podmínek pro pracovní stáže během studia na VŠE. Podmínky na jednotlivých fakultách se však liší – na některých fakultách je tato možnost otevřena pouze studentům vybraného stupně studia, příp. konkrétního oboru, na některých fakultách je možné realizovat pouze pracovní stáž v rámci programu Erasmus+, jinde je možné vycestovat i do mimoevropských zemí s finanční podporou v různé výši, liší se i kreditové ohodnocení předmětů, za které jsou pracovní stáže v zahraničí uznány do studia na VŠE.