Nabídka stipendijních míst do Izraele – uzávěrka 22.11.2018

Akademická informační agentura zveřejnila informaci o blížícím se termínu pro odevzdávání přihlášek na stipendijní pobyty do Izraele.

22. 11. 2018 ve 12:00 hod je termín pro odevzdávání přihlášek na:

  • Studijní pobyty pro absolventy nejméně bakalářského studia;
  • Letní kursy hebrejštiny.

Nabídku stipendijních pobytů do Izraele včetně podrobných informací o výběrovém řízení a podmínek přijetí naleznete na stránkách Akademické informační agentury (AIA)

Součástí dokumentů, které je nutné do 22. 11. 2018 na AIA odevzdat, je „Návrh na vyslání“. Ten podepisuje proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty (kopii tohoto dokumentu doporučujeme uschovat pro případnou další komunikaci na VŠE).