COVID-19: Informace Oddělení zahraničních styků VŠE v Praze

Poslední aktualizace 22. 3. 2020

Aktualita ze dne 6. 2. 2020:

Oddělení zahraničních styků VŠE v Praze situaci související se šířením koronaviru (2019-nCoV) neustále monitoruje a je v úzkém kontaktu se svými partnerskými univerzitami nejen v postižených oblastech. Přestože riziko nákazy je v tuto chvíli stále ještě relativně nízké, doporučujeme všem studentům vyjíždějícím na výměnný pobyt v LS2020 následující:

  • Zaregistrujte se v systému DROZD, ze kterého budete dostávat aktuální informace MZV ČR o situaci v zemi, do které cestujete.
  • Řiďte se pokyny, které dostanete od zahraničních univerzit, na které vyjíždíte.
  • Dodržujte základní hygienická opatření:
    • Často si myjte ruce mýdlem a teplou vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
    • Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem či rukávem.
  • Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma a vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi. V případě, že se u Vás objeví příznaky respiračního onemocnění, telefonicky kontaktujte lékaře.
  • V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností kontaktujte Vaši koordinátorku na OZS, příp. ozs@vse.cz.

Studentům vybraným na partnerské školy v Číně byl jejich výjezd dne 11.2.2020 na základě doporučení MZV a rozhodnutí vedení VŠE zrušen. Zároveň byli kontaktováni ze strany OZS s alternativní možností vyjet na vybrané partnerské školy v Evropě.

 

Aktualizace dne 26. 2. 2020: Studenti vybraní na partnerské školy v Jižní Koreji byli z rozhodnutí vedení VŠE informováni o zrušení jejich výjezdu a ve spolupráci s fakultami budou dodatečně zapsáni do LS2020 (zároveň jsou hledány alternativní možnosti typu praktické stáže či výjezd příštím v akademickém roce).

Aktualizace dne 11. 3. 2020: Studenti vybraní na partnerské školy v Německu a USA, jejichž pobyt ještě nezačal, byli z rozhodnutí vedení VŠE informováni o zrušení jejich výjezdu a ve spolupráci s fakultami budou dodatečně zapsáni do LS2020 (zároveň jsou hledány alternativní možnosti typu praktické stáže či výjezd příštím v akademickém roce).

Studenti, kteří jsou na výměnném pobytu v Itálii, jsou v pravidelném kontaktu s OZS a jejich návrat či setrvání na místě je řešeno individuálně.

Všichni studenti, kteří jsou v tuto chvíli na výjezdu, byli 11.3.2020 informováni, že jim v případě, kdy se kvůli stávající situaci rozhodnou výjezd přerušit a vrátit se do ČR, bude nabídnuta možnost dodatečného zápisu předmětů tak, aby mohli dokončit letní semestr na VŠE.

Dne 11. 3. 2020 zaslala VŠE seznam všech studentů a zaměstnanců aktuálně v zahraničí na DZS MŠMT, které v reakci na jejich výzvu k návratu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu studenty jednotlivě kontaktovali.

Situaci ve všech zemích nadále intenzivně monitorujeme.

Aktualizace dne 16. 3. 2020: Všichni studenti, kteří jsou na výměnném pobytu v LS2020, byli dne 12.3.2020 kontaktováni a informováni o tom, že v rámci vyhlášení nouzového stavu vládou ČR vydal Dům zahraniční spolupráce doporučení, aby všichni studenti, kteří jsou v tuto chvíli na výjezdu v zahraničí zvážili návrat zpět do ČR.  Někteří studenti se rozhodli pro návrat, jiní zůstávají v zahraničí a řídí se instrukcemi partnerských univerzit. OZS je se všemi studenty v kontaktu a monitoruje jejich situaci. V případě dotazů či problémů doporučujeme kontaktovat příslušnou koordinátorku na OZS ideálně emailem (emailové schránky jsou neustále kontrolovány).

Aktualizace dne 17. 3. 2020: Všichni studenti na výjezdu v LS2020 byli informováni, že na stipendium odpovídající počtu dní fyzicky strávených v zahraničí budou mít nárok bez ohledu na to, zda budou pokračovat ve výuce na VŠE či online na partnerské škole a že zároveň bude zřejmě s ohledem na vyšší moc možno požádat i o uhrazení části nákladů, které vznikly v bezprostřední souvislosti s mobilitou. Pro všechny studenty na výjezdu byla také zřízena nouzová linka (+420 224 098 550), na kterou se mohou v akutních případech obracet.

Aktualizace dne 22. 3. 2020: Všichni studenti, kteří jsou na výměnném pobytu v LS2020, byli dne 21. 3. 2020 kontaktováni a informováni o tom, že všechny fakulty umožní studentům mimořádný zápis do LS na VŠE, a to až do 27. 3. 2020. Studenti byli také informováni, že získají-li studiem na partnerské univerzitě v LS2020, respektive v kombinaci studia v zahraničí a na VŠE, méně než 20 ECTS, nebude jim stipendium z tohoto důvodu ze strany OZS kráceno. Zároveň bylo schváleno, že studenti, kteří svůj výjezd realizovali v LS2020 (bez ohledu na to, zda byl výjezd předčasně ukončen kvůli COVID-19 či nikoliv) budou mít v budoucnu možnost znovu podat přihlášku na výměnný pobyt ve stejné fázi studia (Bc./Mgr.), budou-li mít dostatek volných kreditových poukázek na to, aby tento opakovaný výjezd byl uznán do jejich studia.

OZS situaci v jednotlivých zemích nadále neustále monitoruje a je se všemi svými studenty na výjezdu v pravidelném kontaktu.

 

Po návratu z rizikových oblastí je třeba zůstat 14 dní v domácí karanténě, pro detaily kontaktujte nově zřízenou informační linku 1212, viz též odkazy níže.

V případě potřeby je také možné obrátit se na Akademickou psychologickou poradnu VŠE, která až do odvolání funguje pro studenty online.

 

Další informace: