KORONAVIRUS 2019-nCoV: Doporučení Oddělení zahraničních styků VŠE v Praze

Oddělení zahraničních styků VŠE v Praze situaci související se šířením koronaviru (2019-nCoV) neustále monitoruje a je v úzkém kontaktu se svými partnerskými univerzitami nejen v postižených oblastech. Přestože riziko nákazy je v tuto chvíli relativně nízké, doporučujeme všem studentům vyjíždějícím na výměnný pobyt v LS2020 následující:

  • Zaregistrujte se v systému DROZD, ze kterého budete dostávat aktuální informace MZV ČR o situaci v zemi, do které cestujete.
  • Řiďte se pokyny, které dostanete od zahraničních univerzit, na které vyjíždíte.
  • Dodržujte základní hygienická opatření:
    • Často si myjte ruce mýdlem a teplou vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.
    • Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem či rukávem.
  • Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma a vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi. V případě, že se u Vás objeví příznaky respiračního onemocnění, telefonicky kontaktujte lékaře.
  • V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností kontaktujte Vaši koordinátorku na OZS, příp. ozs@vse.cz.

Studenti vybraní na partnerské školy v Číně již byli ze strany OZS kontaktováni s alternativní možností vyjet na vybrané partnerské školy v Evropě.

V případě, že jste před méně než 14 dny navštívili rizikovou oblast, kontaktujte Hygienickou stanici hlavního města Prahy.

Další informace: