Erasmus+ LS 2018/19: Speciální granty pro studenty s hadicapem a pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

 Speciální grant pro studenty s handicapem nebo specifickými potřebami

 

Jedná se o možnost získat příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících ze specifické zdravotní situace studenta.

Žádost o tento speciální grant lze podat prostřednictvím OZS k národní agentuře programu Erasmus+. Formulář žádosti si vyžádejte na ozs@vse.cz nebo u své Erasmus+ koordinátorky.

Vyplněnou a podepsanou žádost spolu s požadovanými PŘÍLOHAMI je nutné odevzdat na OZS nejpozději do 23.11.2018 do 15:00.

Více informací naleznete na stránkách národní agentury programu Erasmus+ zde.

 

 Speciální grant pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

 

O navýšení základní měsíční částky stipendia může požádat student, který má nárok nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách.

Formulář žádosti si vyžádejte na ozs@vse.cz nebo u své Erasmus+ koordinátorky.

V případě, že student nepobírá sociální stipendium přímo na VŠE, je třeba k žádosti doložit potvrzení o pobírání přídavků na dítě v ČR, případně obdobný dokument o jejich pobírání v zemi svého původu, společně s potvrzením o rozhodném příjmu rodiny.

Formulář se všemi požadovanými přílohami je potřeba odevzdat na OZS nejpozději do 23.11.2018 do 15:00.

Více informací naleznete na stránkách národní agentury programu Erasmus+ zde.