20 let vzdělávání se s EU

Dne 1. května 2024 si Česko připomnělo dvacáté výročí vstupu země do Evropské unie. Do evropských vzdělávacích programů se však zapojilo již v roce 1998 a od té doby umožňuje studentům a pedagogům získávat mezinárodní zkušenosti v zahraničí. Díky výměnným programům, od roku 2014 fungujícím pod názvem Erasmus+, vyjelo dodnes přes 400 tisíc Čechů.

Dům zahraniční spolupráce (DZS), jehož cílem je podporovat a usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání, vydal při této příležitosti přehlednou infografiku, která shrnuje 20 let vzdělávání se s Evropskou unií.

 

Vysoká škola ekonomická v Praze vyslala v akademickém roce 1998/1999 prvních 79 studentů na studium v zahraničí a tento počet od této doby každoročně roste. Zájemci však mají možnost vyjet nejen do Evropy (v rámci programu Erasmus+), ale také do zámoří. V uplynulém roce 2023 vyjelo na studium celkem 1069 studentů a pracovní stáž v zahraničí absolvovalo dalších 132 studentů. Celkem tedy mezinárodní mobilitu realizovalo 1201 studentů.

VŠE spolupracuje spolupracuje s nejprestižnějšími vysokými školami po celém světě. Celkově studenti VŠE vycestovali v roce 2023 do 56 zemí na 5 kontinentech. Nejvíce studentů vyjelo na studijní pobyt do Německa. Mezi další nejoblíbenější destinace patří Francie, USA  a Rakousko. VŠE díky své široké partnerské síti umožňuje studentům vyjet i do dalších mimoevropských zemí, např. do Kanady, Mexika, Austrálie, Hongkongu, Brazílie či Singapuru.

Zkušenosti z mezinárodního prostředí jsou velmi cenné i pro akademické a neakademické  pracovníky VŠE. V roce 2023 vycestovali zaměstnanci VŠE do 42 zemí světa a realizovali 646 zahraničních služebních cest zejména do Evropy, ale i do Japonska, na Kubu nebo do Spojených arabských emirátů.

 

Na podzim tohoto roku se VŠE opět zapojí do celoevropských oslav Erasmus Days, které mají za cíl inspirovat a informovat o příležitostech, které program Erasmus+ skýtá. V průběhu října tak bude na půdě VŠE příležitost sdílet dosažené úspěchy a zkušenosti s kolegy, účastníky, novými zájemci i širokou veřejností.

20 let vzdělávání se s EU