The Kielce International Week – Poland

The Kielce University of Technology / Faculty of Management and Computer Modelling v Polsku pořádá International Week (April 8th – 12th 2019), v rámci kterého je možné ucházet se o výukový pobyt Erasmus+.

Termín pro podávání přihlášek: 15. března 2019.

Zde najdete bližší informace o:

V případě zájmu se obracejte přímo na zahraniční instituci. Pokud zahraniční univerzita vaši nabídku vyhodnotí kladně, kontaktujte OZS (radka.vavakova@vse.cz) pro potvrzení možnosti financování výukového pobytu z programu Erasmus+.

Za jakých podmínek je možné realizovat výukový pobyt, naleznete  zde.