Stipendia na základě mezinárodních smluv – Slovensko – přednáškové a výzkumné pobyty

Dovolujeme si Vás upozornit na stipendium na základě mezinárodních smluv na Slovensko.

 

Slovensko nabízí 5 míst pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní.

Termín podání přihlášek 17. 5. 2019.

https://www.dzs.cz/file/6852/SLOVENSKO_VR_2019-2020.pdf

 

Zájemci a zájemkyně doručí do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 níže uvedené dokumenty ve trojím vyhotovení: 1 originál a 2 kopie:

 

  1. Vyplněný a vysokou školou potvrzený formulář „Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia
  2. Žádost o stipendium na studijní/výzkumný pobyt pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky
  3. Životopis
  4. Motivační dopis
  5. Detailní plán výzkumného pobytu
  6. Zvací dopis hostující instituce
  7. Doporučující dopis domovské univerzity
  8. Seznam publikací
  9. Pasová fotografie ve velikosti 3,5 cm x 4 cm, přiložená ke originálu a ke kopiím

 

Případní zájemci ať se obrací přímo na Akademickou informační agenturu:

 

Sabine Borovanská, M.A.

Odborná referentka
Akademická informační agentura (AIA)

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

 

Tel.: (+420) 221 850 504

E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

 

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz