Stipendia na základě mezinárodních smluv – Německo DAAD

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme upozornit na stipendijní nabídku do Německa.

 

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti

– o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce,

– o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce,

– pro bilaterální výměnu vědců,

– pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění,

– nová pozvání pro bývalé stipendisty a

– studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

 

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Návrh na vyslání potvrzuje proděkan pro zahraniční vztahy příslušné fakulty.

S případnými dotazy se obracejte přímo na AIA (pí. Sabine Borovanská, M.A., Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů, sabine.borovanska@dzs.cz).