Seminář na VŠE: ERASMUS+ Výzva 2020 KA2 Strategická partnerství

Informační seminář k předkládání žádostí Program Erasmus+
Výzva 2020

Klíčová akce 2:  Strategická partnerství ve vysokoškolském vzdělávání

 

  • 25.11. 2019  9:00 – 12:00 hod. na Vysoké škole ekonomické v Praze, místnost NB 177B, rektorát


ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce

Ing. Jan Slavíček, odborný referent Erasmus+

 

Elektronická registrace na akci: VŠE-ERASMUS+ KA2 Výzva 2020  nebo potvrzení účasti na e-mail: alena.jeslinkova@vse.cz

 

Předběžný program

09:00 – 10:15   Úvodní prezentace k Výzvě ERASMUS+ 2020

  • Priority výzvy 2020
  • Finanční pravidla
  • Kritéria kvality
  • Elektronická žádost

10:15 – 10:30   Přestávka

10:30 – 11:00   Zkušenosti úspěšného řešitele

11:00 – 12:00   Výměna zkušeností a diskuze

                              Možnosti zapojení

                              Prostor pro konzultace projektových záměrů