Program Masaryk Distinguished Chair in Israel

Rádi bychom Vás informovali o otevření nové výzvy k podávání přihlášek na Masaryk Distinguished Chair v Izraeli. Masaryk Distinguished Chair je společném programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

 

Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům ze všech jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya, úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu.

 

Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2018. Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině prosím zasílejte na e-mailovou adresu nguyenova@czs.muni.cz.

Více informací a instrukce k přihláškám naleznete na našich webových stránkách: https://czs.muni.cz/masarykchair

 

Mai Hoa Nguyenová
Programme Manager

Masaryk University | Centre for International Cooperation
T: +420 549 498 900 | M: +420 775 853 057
W: czs.muni.cz | IG: @muni_international | FB: @MasarykUniversity