Mezinárodní kreditová mobilita – Výzva 2020

 

Evropská komise zveřejnila výzvu 2020 pro předkládání žádostí Erasmus+ v rámci aktivity KA107 – Mezinárodní kreditová mobilita (mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi).

 

Detailní informace a dokumenty ke stažení jsou k dispozici na speciální webové stránce: https://ozs.vse.cz/zamestnanci-2/mezinarodni-kreditova-mobilita-erasmus/

 

Při plánovaní projektu s partnerskou zemí se doporučuje brát v úvahu celkový rozpočet pro daný region. V rámci dané výzvy se podává jeden společný projekt za celou instituci, jednotlivé fakulty/katedry však dodávají podklady k žádosti o spolupráci s konkrétní zemí/partnerskou institucí.

 

Formulář žádosti za fakultu/katedru je třeba vyplnit (v českém jazyce) a zaslat na OZS (ozs@vse.cz) nejpozději do čtvrtka, 9.1.2020.