Gruzie: výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele (DZS)

DZS informuje o dodatečně vypsaném výběrovém řízení ke stipendijním pobytům pro pedagogy (výzkumné a přednáškové pobyty, max. 1 měsíc) v Gruzii. Detaily nabídky naleznete v přehledech zde a online ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Stručné info o podávání přihlášek ke stipendijním pobytům v Gruzii v akad. r. 23/24:

  1. podání žádosti o stipendium přes českou stranu

Žádosti přijímá AIA emailem na e-podatelna@dzs.cz, přihlášku tvoří tyto dokumenty (naskenované):

  • plán pobytu v ČJ

Termín pro podání žádostí

  • pedagogové – průběžně, avšak s dostatečným předstihem, tak aby minimálně 2 měsíce před plánovaným výjezdem stihli podat elektronickou přihlášku gruzínské strany (viz krok č. 2)
  1. podání elektronické přihlášky přes portál gruzínské strany

Uchazeči, které na základě žádosti (krok 1) MŠMT ČR nominuje, budou následně vyzváni k podání elektronické přihlášky; podrobnosti o náležitostech této přihlášky naleznete v přehledu k danému druhu stipendia.