Zahraniční hostující profesoři na VŠE

Působení zahraničních hostujících profesorů na škole je jednou z priorit vedení VŠE v Praze. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.

Katedry mohou využít podporu z účelových prostředků prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy při respektování následujících pravidel:

Pro financování pobytu hostujících profesorů mohou být také využívány zdroje z Fullbrightovy komise, FRVŠ, bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus, různých nadací atp. V tomto případě je nutné, aby si hostující profesor ověřil podmínky pro využití těchto zdrojů na své domovské univerzitě.

Postup při zajišťování pobytu zahraničních hostujících profesorů

Aktuální informace/formuláře/detailní postup zajištění pobytu/podmínky odměňování týkající se hostujících profesorů naleznete na sharepointu prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy.

  1. Katedra zašle alespoň s měsíčním předstihem formulář o pobytu hostujícího profesora (Karta hostujícího profesora) v elektronické podobě a vytištěný s podpisem proděkana pro zahraniční styky příslušné fakulty na sekretariát prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy. Formulář slouží nejen jako podklad pro předběžnou rezervaci hotelového ubytování na Jarově I. E či jako žádost o kancelář pro hostujícího profesora v Rajské budově, ale také i jako informační zdroj pro vykazování zahraničních kontaktů VŠE.
  2. Pokud má přijímající katedra zájem o zařazení kurzu hostujícího profesora do nabídky pro výměnné zahraniční studenty, informuje o jeho vypsání Oddělení zahraniční styků (exchange@vse.cz).
  3. Katedra ve spolupráci s pedagogickým odd. (popř. se SIFem fakulty) zajistí vložení poznámky ke kurzu do InSIS: termín konání kurzu, informace o HP (registrace a sylabus).
  4. V případě, že budou pro úhradu honoráře za výuku hostujícího profesora využity celoškolské prostředky z Rozvojového projektu, je nutné uzavřít dohodu o provedení práce v angličtině.
  5. Pokud hostující profesor potřebuje potvrdit formulář "Confirmation of Erasmus Teaching Assignment" (Potvrzení o délce výuky v zahraničí) obrátí se na garanta kurzu, popř. přijímající katedru VŠE.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Pulkrábková

Sekretariát prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy

NB 156, l. 5799, email:  jana.pulkrabkova@vse.cz


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague