Hostující profesoři na VŠE

Působení zahraničních hostujících profesorů na škole je jednou z priorit vedení VŠE v Praze. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.

Katedry mohou využít podporu z účelových prostředků prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy při respektování následujících pravidel:

Pro financování pobytu zahraničních profesorů mohou být také využívány zdroje z Fullbrightovy komise, FRVŠ, bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus, různých nadací atp. V tomto případě je nutné, aby si hostující profesor ověřil podmínky pro využití těchto zdrojů na své domovské univerzitě.

Postup při zajišťování pobytu hostujících profesorů

Kontaktní osoba pro zajištění pobytu hostujícího profesora včetně ubytování:

Ing. Jana Pulkrábková

Sekretariát prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy

NB 156, l. 5799, email:  jana.pulkrabkova@vse.cz

Formulář slouží nejen jako podklad pro předběžnou rezervaci ubytování v bytě na Jarově či žádost o možnost využití kanceláře pro hostující profesory v Rajské budově, ale i jako informační zdroj pro vykazování zahraničních kontaktů VŠE.

Ve formuláři budou specifikovány:

  1. informace o zahraničním profesorovi, včetně kontaktní osoby (uveďte prosím osobu pověřenou organizací pobytu, tedy sekretářku katedry apod.) a emailové adresy hostujícího profesora (ta slouží k vygenerování přihlašovacích údajů do školní wi-fi)
  2. informace o výuce zahraničního profesora, tj. ident a název kurzu (včetně odkazu na akreditaci v InSIS ),
  3. způsob smluvního zajištění zahraničního profesora,
  4. žádost o rezervaci kanceláře pro hostující profesory a ubytování v bytě na Jarově (+ počet osob, které budou pokoj sdílet),
  5. souhlas proděkana pro zahraniční styky.

V případě, že budou pro úhradu honoráře za výuku zahraničního profesora využity celoškolské prostředky z Rozvojového projektu, je nutné uzavřít dohodu o provedení práce v angličtině.

Pokud bude zahraniční profesor potřebovat  formulář "Confirmation of Erasmus Teaching Assignment" (Potvrzení o délce výuky v zahraničí), prosím, obraťte se na Ing. Slámovou (kontakt viz výše).


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague