Hostující profesoři na VŠE

Působení zahraničních hostujících profesorů na škole je jednou z priorit vedení VŠE v Praze. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.

Pro financování pobytu zahraničních profesorů mohou být využívány zdroje z Fullbrightovy komise, FRVŠ, bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus, různých nadací atp.

Katedry mohou využít podporu při respektování následujících pravidel:

Postup při zajišťování pobytu hostujících profesorů

Kontaktní osoba pro zajištění pobytu hostujícího profesora včetně ubytování:

Ing. Jana Pulkrábková

Sekretariát prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy

NB 156, l. 5799, email:  jana.pulkrabkova@vse.cz

Formulář slouží nejen jako podklad pro předběžnou rezervaci ubytování v bytě na Jarově či žádost o možnost využití kanceláře pro hostující profesory v Rajské budově, ale i jako informační zdroj pro vykazování zahraničních kontaktů VŠE.

Ve formuláři budou specifikovány:

  1. informace o zahraničním profesorovi, včetně kontaktní osoby (uveďte prosím osobu pověřenou organizací pobytu, tedy sekretářku katedry apod.) a emailové adresy hostujícího profesora (ta slouží k vygenerování přihlašovacích údajů do školní wi-fi)
  2. informace o výuce zahraničního profesora, tj. ident a název kurzu (včetně odkazu na akreditaci v InSIS ),
  3. způsob smluvního zajištění zahraničního profesora,
  4. žádost o rezervaci kanceláře pro hostující profesory a ubytování v bytě na Jarově (+ počet osob, které budou pokoj sdílet),
  5. souhlas proděkana pro zahraniční styky.

V případě, že budou pro úhradu honoráře za výuku zahraničního profesora využity celoškolské prostředky z Rozvojového projektu, je nutné uzavřít dohodu o provedení práce v angličtině.

Pokud bude zahraniční profesor potřebovat  formulář "Confirmation of Erasmus Teaching Assignment" (Potvrzení o délce výuky v zahraničí), prosím, obraťte se na Ing. Slámovou (kontakt viz výše).


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague