Zrušení pobytu

Před odjezdem
  • Pokud zjistíte, že nemůžete nebo nechcete uskutečnit výměnný zahraniční pobyt, uvědomte o své situaci OZS co nejdříve! Uvolněné místo jsme tak schopni nabídnout některému z náhradníků.
  • Pokud o zrušení pobytu uvažujete, nicméně potřebujete ještě nějakou dobu na rozmyšlenou, obraťte se, prosím, na svou koordinátorku rovněž. Z organizačního hlediska je velice důležité, abyste se se svou kontaktní osobou/koordinátorkou pobytu na OZS domluvili, do kdy nejpozději oznámíte své konečné rozhodnutí týkající se (ne)realizace pobytu.
    • Je důležité vzít v potaz termíny nominací a přihlášek k výměnnému studiu stanovené zahraničními školami, jimiž se OZS i vyjíždějící studenti musí řídit. Jestliže svůj výjezd zrušíte včas vzhledem k těmto termínům, OZS bude mít možnost vybrat na Vámi uvolněné místo náhradníka, a výměnné místo tak nezůstane nevyužito.
  • Z řádného zrušení výměnného pobytu, které proběhne před odjezdem, resp. před výplatou stipendia,  nevyplývají žádné postihy a můžete se přihlásit do dalšího ročníku výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty nebo si zvolit některý z jiných způsobů studia v zahraničí.

 

Postup zrušení pobytu:
  1. Oznamte písemně emailem své koordinátorce výměnného pobytu na OZS, že pobyt rušíte. (Zahraniční škole zrušení pobytu oznamuje koordinátorka, nikoliv student.)
  2. OZS zruší Váš zahraniční pobyt a informuje o této skutečnosti proděkana Vaší fakulty.
  3. Tímto je pobyt řádně zrušen.
  • OZS rozesílá vybraným studentům Google dotazníky ohledně závazného potvrzení pobytu (po výběrovém řízení všem, koncem léta ještě jednou studentům vybraným na letní semestr). Záporná odpověď v tomto dotazníku je také brána jako řádné zrušení zahraničního výjezdu ze strany studenta.

Pokud však účastník semestrálních výměnných pobytů  zrušení pobytu NEuskuteční předepsaným způsobem, v případě své budoucí účasti v jiných výběrových řízeních na studium v zahraničí pořádaných OZS musí počítat se znevýhodněním (může se projevit např. bodovým postihem).

 

Během výjezdu

Pokud se stane, že z nějakého důvodu (osobní, studijní) jste nuceni zrušit svůj pobyt během výjezdu, informujte Vaší koordinátorku na OZS. V případě, že jste v zahraničí dosud neabsolvoval/a žádnou zkoušku a tedy neobdržel/a žádné ECTS kredity, pak je pravděpodobné, že budete muset vrátit celou částku stipendia. Pokud nějaké ECTS kredity získáte, bude Vám částka poměrně snížena.