Studentka VŠE převzala Cenu DZS z rukou ministra školství

Studentka VŠE, Markéta Pincová, převzala z rukou ministra školství Cenu Domu zahraniční spolupráce (DZS) v  kategorii Účastník vyjíždějící z ČR. Slavnostní vyhlášení Cen DZS 2021 se konalo ve čtvrtek, 7. dubna ve Veletržním paláci za účasti všech nominovaných a dalších odborníků v oblasti vzdělávání včetně zástupců MŠMT. 

Pro rok 2021 byly v rámci Cen DZS přidány nové kategorie „Účastník vyjíždějící z ČR“ a „Zahraniční účastník přijíždějící do ČR“, aby bylo možné ocenit také zajímavé a přínosné výjezdy jednotlivců, které mnohdy nejsou v komplexnosti velkých projektů vidět. 

Na tuto cenu Markétu VŠE nominovala za její účast na semestrálním výměnném pobytu v Norsku a Lichtenštejnsku v rámci programu Fondy EHP.

 

Markéta Pincová je studentkou bakalářského studia na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, obor Cestovní ruch a regionální rozvoj. Má výborné studijní výsledky a ke studiu přistupuje velmi zodpovědně. Vzhledem k tomu, že pochází z velké rodiny (9 sourozenců), měla omezené možnosti cestování do zahraničí, i když ji velmi lákalo. Na konci prvního ročníku tak ihned zareagovala na speciální nabídku studia v zahraničí určenou pro studenty se sociálním stipendiem, kterou zveřejnilo Oddělení zahraniční styků VŠE. S podporou programu Fondy EHP strávila 4. semestr svého bakalářského studia na partnerské univerzitě BI Norwegian Business School v Oslo. Z pobytu v zahraničí byla Markéta tak nadšená, že se po návratu ucházela o další nabídku studia v zahraničí ještě v rámci bakalářského studia, opět s podporou Fondů EHP, tentokrát na partnerské univerzitě v Lichtenštejnsku.

Markéta se během svých pobytů v zahraničí i po návratu intenzivně podílela na propagaci studia v zahraničí, a to zejména prostřednictví sociálních sítí včetně několika „takeoverů“ instagramového účtu Oddělení zahraničních styků VŠE vse_studyabroad. Přispěla také fotkami, krátkými medailonky a shrnutím na webových stránkách Norsko očima studentů a Lichtenštejnsko očima studentů. Po návratu se stala ambasadorkou DZS za Fondy EHP.

Nyní studentka dokončuje bakalářské studium na FMV, na magisterském stupni plánuje pokračovat ve stejném oboru a ráda by realizovala i další pobyty v zahraničí např. ve formě pracovní stáže.

Markétě ještě jednou gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci VŠE a věříme, že se její příběh stane inspirací i pro další studenty.

Další informace o možnostech zahraničních výjezdů jsou k dispozici na webových stránkách OZS, na Instagramu vse_studyabroad a Facebooku VSE Study Abroad.

Studentka VŠE převzala Cenu DZS z rukou ministra školství