Přihláška na partnerskou školu

 

Přihlášku podává student po nominaci dle termínů vyhlášených zahraničními školami (obvykle 2-4 měsíce před začátkem studia, může však být i jen jeden termín pro přihlášky na oba semestry). Přihlášky na jednotlivé školy se mohou značně lišit, detaily jsou obvykle uvedeny na webových stránkách nebo je student obdrží od partnerské školy emailem po nominaci.

 • Obvyklé přílohy:
  • fotografie
  • kopie občanského průkazu/pasu
  • výpis dosavadních studijních výsledků (tzv. Transcript of Records) – vydává studijní referentka
  • Grading scale/známkování na VŠE
  • potvrzení o studiu (např. Certificate of Enrolment) – vydává studijní referentka
  • kopie dokladu o zdravotním pojištění
  • doklad o jazykových znalostech (certifikáty, nebo potvrzení od OZS)
  • životopis
  • motivační dopis apod.
 • Dodržení termínu a náležitostí podání přihlášky je zodpovědností studenta. Jen výjimečně zahraniční školy požadují, aby přihlášky posílaly jménem studentů domácí školy.