Bodové hranice pro přijetí na jednotlivé školy

Bodové hranice pro přijetí na jednotlivé školy z minulých let*:

 

 

*  Bodová kritéria se v jednotlivých letech lišila. Z tohoto důvodu nelze jednotlivé bodové hranice porovnávat.