Bodové hranice pro přijetí na jednotlivé školy

Bodové hranice pro přijetí na jednotlivé školy z minulých let*:

 

 

*Ve výběrovém řízení na magisterské pobyty v akademickém roce 2017/2018 změnila bodovaná kritéria oproti minulým létům.