Před výjezdem

V akademickém roce 2019/2020 (tj. od 9/2019 do 6/2020) je možné realizovat 3 výukové pobyty. Pro možnost financování další mobility kontaktovat OZS.

Má-li pedagog předjednanou výukovou mobilitu na zahraniční instituci, pak následují tyto kroky:

  1. Ověřit si na OZS existenci příp. aktuálnost bilaterální smlouvy na výukové mobility s příslušnou zahraniční univerzitou.
  2. Předložit vyplněný a kompletně podepsaný Mobility Agreement for Teaching, tj. program výuky (stačí sken dokumentu).
  3. Založit si cestovní příkaz (CP) a vytištěný s podpisem svým a svého nadřízeného (vedoucí katedry/děkan fakulty) předat OZS. Bližší informace k CP zde: Ekonomický odbor – pracovní cesta.
  4. Uzavřít „Účastnickou smlouvu na výukový pobyt“ – smlouvu připravuje OZS a zaměstnance vyzve k podpisu.