Před výjezdem

V akademickém roce 2018/2019 (tj. od 9/2018 do 6/2019) je možné realizovat 3 výukové pobyty (informace byla upravena 7/12/2018). Pro možnost financování další mobility kontaktovat OZS.

Má-li pedagog předjednanou výukovou mobilitu na zahraniční instituci, pak následují tyto kroky:

  1. Ověří si na OZS existenci příp. aktuálnost bilaterální smlouvy na výukové mobility s příslušnou zahraniční univerzitou.
  2. Předloží vyplněný a kompletně podepsaný Mobility Agreement for Teaching, tj. program výuky (stačí sken domunetu).
  3. Založí si cestovní příkaz (CP) a vytištěný s podpisem svým a svého nadřízeného (vedoucí katedry/děkan fakulty) předá OZS. Bližší informace k CP zde: zahraniční pracovní cesta.
  4. Uzavře „Účastnickou smlouvu na výukový pobyt“ – smlouvu připravuje OZS a zaměstnance vyzve k podpisu.