Po návratu

Povinnosti po návratu:

  1. Doložit potvrzenou délku pobytu a počtu odučených hodin zahraniční školou na formuláři Confirmation.
  2. Předat vyplněné a podepsané „Vyúčtování zahraniční pracovní cesty“ spolu s přílohami na OZS.
  3. Vyplnit online formuláře závěrečné zprávy účastníka (EU SURVEY) v aplikaci Evropské komise „Mobility Tool“ – zaměstnanec bude vyzván automaticky vygenerovaným emailem (s linkem).