Po návratu

Povinnosti po návratu:

  1. Doložit potvrzenou délku pobytu (od – do) zahraniční školou na formuláři Confirmation.
  2. Předat vyplněné a podepsané „vyúčtování zahraniční pracovní cesty“ spolu s přílohami na OZS.
  3. Vyplnit online formulář závěrečné zprávy účastníka (EU SURVEY) v aplikaci Evropské komise „Mobility Tool“ – zaměstnanec bude vyzván automaticky vygenerovaným emailem (s linkem).