Partnerské školy VŠE

V tomto PŘEHLEDU jsou uvedeny zahraniční vysokoškolské instituce, s nimiž VŠE dlouhodobě spolupracuje v následujících oblastech:

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY PRO STUDENTY

FAKULTNÍ SPOLUPRÁCE

Podrobnosti naleznete na fakultních stránkách.

VÝUKOVÉ POBYTY ERASMUS

Přehled aktuálně platných výměnných smluv pro akademické pracovníky, které má VŠE uzavřeny v rámci programu Erasmus.

UCELENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

S některými partnerskými školami probíhá spolupráce také nebo naopak pouze v rámci navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v angličtině a v rámci postgraduálního programu IFTG.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague