1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Náplň činnosti

Související stránky

Rozvoj mezinárodní spolupráce je jednou z hlavních priorit Vysoké školy ekonomické v Praze; VŠE spolupracuje s více než 230 vysokými školami po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland).

Oddělení zahraničních styků (OZS) je součástí rektorátu VŠE a poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace všem studentům, akademickým i ostatním pracovníkům školy.

Rozvoj mezinárodních vztahů a aktivit jednotlivých fakult je v kompetenci proděkanů pro zahraniční styky.

Mezi hlavní aktivity OZS patří:

 • vysílání a přijímání studentů v rámci výměnného programu VŠE, tj. organizace výměny studentů s partnerskými vysokými školami na základě bilaterálních smluv s nimi uzavřených. 
 • organizace dalších výběrových řízení pro studenty bakalářských a magisterských programů:
  • mezivládní stipendia (stipendia na základě mezinárodních smluv) přidělená VŠE jako kvóta,
  • stipendia přidělená VŠE v rámci sítě CEEPUS,
  • MBA na Bradley University,
 • administrativní podpora navazujících magisterských studijních programů, jejichž součástí je studium v zahraničí (zejména ve vztahu k organizaci zahraničních studijních pobytů),
 • poskytování informací o dalších možnostech studia v zahraničí, zprostředkování nabídek zaslaných zahraničními institucemi a organizacemi,
 • podpora výjezdů studentů doktorských studijních programů (příjem žádostí o finanční podporu VŠE na dlouhodobé výzkumné/studijní pobyty v zahraničí, zprostředkování stipendijních nabídek jiných organizací a institucí apod.),
 • podpora mobility učitelů i ostatních zaměstnanců (administrace příslušných bilaterálních smluv uzavřených v rámci programu Erasmus, evidence výjezdů s podporou programu Erasmus, učitelská mobilita v rámci programu CEEPUS, podávání informací o dalších možnostech mobility univerzitních zaměstnanců apod.),
 • organizace krátkodobých studijních a poznávacích pobytů typu pro zahraniční skupiny (study tours, placená služba).