1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
FAQ – Vyjíždějící studenti

Související stránky

 

Informační schůzky pro vyjíždějící studenty

Kdy se schůzky konají?
Obvykle na přelomu března a dubna po ukončení výběrových řízení na semestrální výměnné pobyty. Přesnější informace o konání infoschůzek jsou včas zveřejněny v aktualitách.
Jak dlouho schůzka trvá?
Přibližně stejnou dobu jako vyučovací hodina, tj. cca 90 minut (včetně prostoru pro Vaše dotazy).
V čem se schůzky liší? Proč jsou termíny rozdělené/doporučené pro různé fakulty?
Informace podávané OZS jsou na všech schůzkách totožné. Jednotlivým schůzkám jsou nicméně dle svých časových možností přítomni proděkani pro zahraničí a/nebo pro studium těch fakult, pro něž je schůzka doporučena, kteří mohou zodpovědět dotazy specifické pro příslušnou fakultu.
Nemohu na schůzku přijít. Mohu někde zjistit informace, které tam byly podávány?
Ano, informace pro vyjíždějící studenty jsou k dispozici zde. Máte-li speciální otázky, můžete se obrátit na svou koordinátorku na OZS a/nebo na svého proděkana pro studium/zahraniční vztahy.

Semestr výjezdu

Je závazná volba semestru, kterou jsem uvedl/a do přihlášky?
Při vyhlášení výsledků výběrového řízení OZS zároveň sdělí, zda je volba semestru dle přihlášky považována nadále za závaznou a jak/kdy je možno tuto volbu změnit. O změnu semestru můžete být z organizačních důvodů také požádani ze strany OZS.
Je potřeba volbu semestru, kterou jsem uvedl/a do přihlášky, nějak znovu potvrdit?
Pokud na ni nadále trváte, potvrzení z Vaší strany obvykle není obvykle nutné. O potvrzení volby období výjezdu, příp. změnu semestru výjezdu, můžete být z organizačních důvodů také naopak požádáni ze strany OZS.
Mohu změnit volbu semestru, kterou jsem uvedl/a do přihlášky? Kdy?
Obvykle ano. Je vhodné tak učinit co nejdříve po vyhlášení výsledků výběrového řízení.
Proč bych se měl/a znovu zamýšlet nad vhodností své původní volby semestru?
Zejména mějte prosím na paměti, že musíte stihnout dokončit bakalářské studium před odjezdem do zahraničí, a zároveň že není ideální vyjíždět do zahraničí ve stejném semestru, v němž plánujete končit studium (důvody jsou v zásadě technicko-administrativního rázu: možný nedostatek kreditních poukázek pro uznání zahraničního studia, časový stres související s vydáním výsledků studia zahraniční školou a termínem pro uzavření indexu, resp. přihlášky ke státnicím).
Z jakého důvodu mě OZS může žádat o změnu zvoleného semestru?
Obvykle je důvodem požadavek partnerské školy na rovnoměrné rozložené skupiny vysílaných studentů mezi oba semestry akademického roku. Obecně platí, že v zimním semestru čelí hostitelské školy větší poptávce po pobytu ze strany příjíždějících studentů a zároveň nedostatečným ubytovacím kapacitám, proto ze strany hostitelské školy není zaručeno, že bude mít v zimním semestru možnost přijmout z vysílající školy velké množství studentů.
Dá se výjezd přesouvat i mezi jednotlivými akademickými roky?
Ne z následujících důvodů: pro každý akademický rok je vyhlašováno samostatné výběrové řízení, pro nějž mohou platit jiné podmínky a odlišná nabídka hostitelských škol; také rozpočet na stipendia je plánován pro jednotlivé akademické roky zvlášť.

Zkušenosti z pobytů z minulých let, kontakty na studenty

Mohu někde zjistit, jaké zkušenosti v zahraničí měli studenti, kteří na výměnný pobyt vyjeli v minulých letech?
Ano. Každý účastník výměnného programu má povinnost o svém studiu v zahraničí vyplnit závěrečnou zprávu v InSISu, jež je poté k dispozici všem budoucím vyjíždějícím studentům. Zprávy obsahují jak informace praktického, tak akademického charakteru.
Mohu zjistit kontakty na studenty, kteří vyjeli v minulosti na stejnou školu, na kterou se chystám já, nebo kteří na této škole v současné době studují?
Ano, kontaktní informace snadno zjistíte prostřednictvím InSISu, aplikace Zprávy ze zahraničních pobytů.
Mohu zjistit kontakty na studenty, kteří pojedou na stejnou školu jako já?
Ano, kontaktní informace snadno zjistíte prostřednictvím InSISu, aplikace Výsledky výběrového řízení.

nahoru

VŠE záležitosti: zápis do studia, zakončování semestru a studia na VŠE, informace pro studijní oddělení, ubytování na koleji

Musím svůj odjezd do zahraničí hlásit na studijním oddělení?
Ne, své studijní oddělení o svém výjezdu do zahraničí sami informovat nemusíte, tuto informaci OZS sdílí se studijními odděleními prostřednictvím InSISu.
Musím na dobu studia v zahraničí přerušit studium?
Ne, v žádném případě. Výměnné studium v zahraničí je součástí studia na VŠE. V době studia v zahraničí musíte zůstat, zapsán/a ke studiu na VŠE a zachováváte si všechna práva a povinnosti s tím související.
Jak probíhá zápis do studia na VŠE na semestr, který mám strávit v zahraničí? Jak si do InSISu zapsat předměty, které budu studovat v zahraničí?
Ve studiu na VŠE pokračujete automaticky, na daný semestr budete mít v InSISu status "student na výjezdu". Předměty, které budete studovat v zahraničí se předem do InSISu nezapisují, resp. nedají zapsat. Součástí Vaší studijní historie se stanou teprve po návratu ze zahraničí, resp. po vyřízení jejich uznání.
Mohu si v semestru, kdy pobývám v zahraničí, zapsat ke studiu nějaký předmět vyučovaný na VŠE?
Obecně platí, že nikoliv - výjimkou mohou být předměty typu "diplomový/bakalářský seminář", které v některých případech nemusejí mít formu docházkového předmětu, ale konzultací studenta s vyučujícím, jež ani nemusejí probíhat osobní formou. Veškeré dotazy týkající se akademické náplně zahraničního studia je třeba konzultovat s příslušným proděkanem (pro zahraniční styky či pedagogiku) Vaší fakulty.
Letní semestr na zahraniční škole, na kterou jedu, začíná hned po Vánocích, nebudu tedy na VŠE na (celé) zimní zkouškové období... Co dělat?
Dovolujeme si připomenout, že časové okolnosti výjezdu včetně organizace školního roku na hostitelské škole se doporučuje brát v úvahu už v době, kdy se hlásíte do výběrového řízení na zahraniční studium a volíte si místo a období pobytu. Každopádně je Vaší zodpovědností dohodnout se s vyučujícími předmětů, do nichž jste zapsáni na VŠE, na řádném zakončení předmětů v souladu s Vašimi časovými možnostmi vázanými na odjezd do zahraničí a možnostmi vyučující/ho. V obdobné situaci jako Vy se bude nacházet řada Vašich kolegů (začátek letního semestru brzy po Novém roce je typický pro zámořské školy, ale také například pro Skandinávii, Francii apod.), určitě tedy nebudete sám/sama, kdo bude o brzkých termínech zkoušek s vyučujícími vyjednávat. V minulosti už do zahraničí na letní semestr s brzkým začátkem pobytu vyjely studovat stovky studentů VŠE, což je, jak věříme, věrohodný důkaz toho, že situace se dá zvládnout a že vyučující na VŠE jsou ohledně přednostních zkouškových termínů pro studenty chystající se ke studiu v zahraničí obecně vstřícní. V harmonogramu aktuálního semestru si můžete ověřit, že do zimního zkouškového období obvykle oficiálně spadá i několik dní v období těsně okolo vánočních a novoročních svátků. Pokud neodjíždíte do místa, kam je velmi drahá doprava, a pokud Vám to rozvrh a pravidla studia na zahraniční škole dovolují, je také možné na zahraniční školu odjet a v průběhu zimního zkouškového období se ještě na VŠE kvůli zkouškám vrátit.
Budu se vracet za zahraničí, jak mohu provést registrace a zápisy?
Stejně jako kdybyste v zahraničí nebyl/a, tj. přes InSIS. Vaše právo účastnit se registrací a zápisů zůstává studiem v zahraničí nedotčeno.
Je možné těsně po návratu ze zahraničí ukončit studium na VŠE (složit státnice a obhájit závěrečnou práci)?
Teoreticky je to možné. Nicméně, organizačně a technicky se může jednat o náročnou záležitost. Proč? Jak víte, abyste se mohli zúčastnit státnice z (hlavního) oboru, musíte mít tzv. uzavřený index, tj. splněny všechny povinnosti zahrnuté ve studijním plánu mimo závěrečných (státnice a obhajoba). * K tomu obvykle potřebujete mít uznané (alespoň některé) předměty a kredity splněné v zahraničí. I pokud máte pocit, že uznání vlastně nepotřebujete, provedení uznání je povinností, která musí být dle studijního řádu VŠE nebo například pravidel programu Erasmus, splněna. * Aby mohlo dojít k uznání, je potřeba znát výsledky studia ze zahraniční školy: nejlépe mít k dispozici oficiální výpis výsledků, nebo alespoň informace o výsledcích jinou přijatelnou formou (o přijatelnosti rozhoduje proděkan, do jehož kompetence záležitosti uznávání spadají). Pozor, vydání výsledků může trvat několik týdnů, ale i měsíců poté, co jste vzhledem k zahraniční škole splnili svou poslední (studijní) povinnost. * Je tedy důležité vzít v potaz okolnosti jako: datum konce semestru na zahraniční škole, možnost vyžádat si od zahraniční školy přednostní vydání výsledků studia, předpokládané termíny státnic, možnost inviduální domluvy ohledně vyřízení uznání zahraničního studia (s příslušným proděkanem) a přihlášky na státnice (s příslušnou katedrou). * Organizačně a časově schůdným řešením bývá studium v zahraničí trvající do Vánoc a státnice v únoru, resp. studium trvající do dubna/května/června a státnice pozdě v červnu/červenci nebo v srpnu/září.
Odjíždím v zimním semestru do zahraničí, ale v letním bych chtěl/a bydlet na koleji VŠE. Kdy se mám o kolej přihlásit?
Jak postupovat při odhlašování koleje před odjezdem do zahraničí?
Informace SÚZu k ukončování ubytování před odjezdem na zahraniční studijní pobyt viz Odpovědi na časté dotazy – Zahraniční stáž.
Mohu na dobu studia v zahraničí získat od VŠE ubytovací stipendium?
Podle obecných pravidel ano: studium v zahraničí není ve Stipendijním řádu VŠE (Článek 5) uvedeno jako překážka žádosti o ubytovací stipendium.

nahoru

Dokumenty související se zahraničním studiem

Co je to Transcript of Records?
Obecně tento pojem znamená přehled studijních výsledků. Můžete se s ním setkat před výjezdem do zahraničí, při přípravě přihlášky na zahraniční školu, kdy po Vás může být žádáno dodání informací o studijních výsledcích, kterých jste dosud dosáhli na VŠE. A znovu potom po ukončení zahraničního studia, kdy se jedná naopak o přehled výsledků, jichž jste dosáhli na hostitelské škole.

Přihlášky na zahraniční školy

Kdy se přihlášky na zahraniční školy podávají?
Podávání přihlášek obvykle následuje po nominacích, tj. fázi, kdy VŠE sděluje svým partnerům jména studentů, kteří byli vybráni ke studiu v zahraničí. Konkrétní termín/y záleží na harmonogramu stanoveném příslušnou zahraniční školou. Obvykle je termín pro podání přihlášky stanoven na cca 2-4 měsíce před začátkem studia/semestru, na nějž vyjíždíte; některé školy ale mohou vyhlašovat pouze jeden termín v průběhu celého roku. Informace o termínech jsou obvykle zveřejněny na internetových stránkách Vaší zahraniční školy. Pokud nejsou, pravděpodobně je v pravý čas obdržíte e-mailem od zahraniční školy nebo od OZS.

Je třeba s podáváním přihlášky skutečně čekat na nominaci nebo na výzvu OZS a/nebo zahraniční školy?
V některých případech to může být nutné: např. teprve po nominaci obdržíte přístupové údaje do on-line systému zahraniční školy nebo přesné pokyny k přihláškám (na internetové stránce školy mohou pokyny chybět či např. nejsou k dispozici potřebné formuláře); je-li třeba na nominaci čekat, bývá to často uvedeno v informacích, jež lze na internetové stránce zahraniční školy dohledat. V případě některých škol si například uživatelský učet v on-line systému zahraniční školy můžete vytvořit sami; u řady škol zase jsou na příslušné internetové stránce k dispozici všechny potřebné formuláře a pokyny k zacházení s nimi. Nominace v takovém případě plní hlavně funkci potvrzení, že jste oprávněn/a přihlášku podat, tj. že jste byl/a VŠE vybrán/a k účasti ve výměnném programu.

Jak poznám, že nominace proběhla?
Obvykle z e-mailu který obdržíte od OZS či už rovnou z partnerské školy.
Bude mi termín podávání přihlášek připomenut?
Prosíme, termíny si hlídejte sami; jedná se o Vaši zodpovědnost a Vaše zahraniční studium. Je možné, že Vás sice OZS a/nebo zahraniční škola na termín upozorní, ale nemusí to být v souladu například s tím, kolik času byste rádi měli na přípravu přihlášky.
Jak dlouho před termínem pro podání přihlášek je potřeba na přihlášce začít pracovat?
Čas potřebný k vyřízení přihlášky se může pro jednotlivé školy velmi lišit. Záleží na řadě věcí: zda má přihláška mnoho příloh; zda se vše vyřizuje přes internet a/nebo e-mail či se i nějaké dokumenty musí posílat poštou; zda přihlášku musí podepsat i někdo jiný než Vy sami apod. Zejména pokud je součástí přihlášky už i registrace předmětů či odevzdání studijní smlouvy/learning agreementu, jež musí být schváleny ze strany vysílající školy (tj. na VŠE příslušným proděkanem), počítejte, že potřebujete čas na to, abyste se s proděkanem/proděkankou spojili, nejlépe zřejmě sešli v jeho/jejích úředních hodinách. Základem úspěchu je tedy s předstihem si zjistit informace z internetové stránky zahraniční školy, zapamatovat si důležité termíny a naplánovat si, kolik času budete k podání přihlášky potřebovat. Při podávání přihlášek přes online databáze, bývá systém obvykle otevřen několik týdnů, alespoň cca dva.
Zahraniční škola vyžaduje zaslání přihlášky nebo její části poštou. Termín, který je pro tento účel určen, znamená nejzazší datum odeslání dokumentů (tj. jaké nejpozdější datum má být na poštovním razítku na obálce), nebo datum, do kterého má být už vše na partnerskou škole doručeno?
Požadavky partnerské školy často bývají u informace o termínu upřesněny. Někdy může být výslovně uvedeno, že do daného data mají být dokumenty doručeny; jindy zase, že rozhoduje poštovní razítko. Máte-li pochybnosti, požádejte partnerskou školu o upřesnění, anebo rovnou pošlete přihlášku s takovým předstihem, aby do termínu měla co největší šanci na zahraniční školu fyzicky přijít.
Obávám se (právě jsem zjistil/a), že nestihnu (nestihl/a jsem) dodržet termín, který zahraniční škola stanovila pro podání přihlášky. Co mám dělat?
Obraťte se e-mailem na zahraniční oddělení partnerské školy, vyjádřete svou lítost nad nastalou situací a připravenost přihlášku vyřídit okamžitě nyní; do kopie tohoto e-mailu dejte adresu své koordinátorky na OZS, abychom na OZS věděli, co se děje, a zároveň aby zahraniční škola viděla, že domácí škola je v obraze. Pokud můžete, vyplňte/naskenujte všechny formuláře/přílohy, které jsou zahraniční školou požadovány, a i když se dle oficiálních pokynů třeba mají poslat poštou, pošlete je aspoň e-mailem. Slibte, že to, co případně chybí, pošlete/dodáte do několika dnů. Nebojte se, partnerská škola obvykle projeví pochopení, nicméně může se Vám například stát, že na Vás "zbydou" horší předměty, pokud na dodržení termínu závisela úspěšnost jejich zápisu, nebo že Vás bude stát větší úsilí sehnat ubytování, pokud na dodržení termínu např. záleželo přidělení místa na koleji.

nahoru

Jak, proč a další obecné záležitosti

Jak se přihlášky podávají?
Často je stále požadováno zaslání poštou, někdy též e-mailem (naskenované dokumenty). Roste počet škol, které přecházejí na různé elektronické systémy, do nichž lze nejen vyplňovat formuláře, ale i nahrávat dokumenty. Někdy jsou způsob elektronický a klasický kombinovány. Informace (alespoň základní) obvykle naleznete na internetových stránkách partnerské školy; někdy je třeba počkat na e-mail od partnerské školy (bývá to na stránkách napsáno).
Může na základě přihlášky zahraniční škola odmítnout mé přijetí?
V zásadě ne, je-li Vaše přihláška podána řádným způsobem a v řádném termínu a splňujete-li všechny požadavky, jež hostitelská škola na výměnné studenty klade. Podání přihlášky je ve smyslu přijetí/nepřijetí ke studiu spíše formalitou. Oficiálně přijati k výměnnému studiu na zahraniční škole nicméně samozřejmě jste až ve chvíli, kdy je přijetí hostitelskou školou potvrzeno, nejčastěji vystavením akceptačního dopisu; může se však jednat i o jinou formu potvrzení (e-mail, aktivace přístupu do školního informačního systému apod.).
Proč se tedy přihlášky podávají?
Protože hostitelská škola o Vás potřebujete získat informace, které umožní Vaše zařazení do místního studijního systému, získání statistických dat, jež škola o svých studentech eviduje, ověření splnění podmínek pro zápis předmětů, které volíte ke studiu, apod.
Jaké jsou náležitosti přihlášky?
Různé, opět záleží na požadavcích Vaší hostitelské školy. Obvykle je potřeba vyplnit vlastní formulář přihlášky (online, elektronický nebo klasicky papírový) a k němu dodat přílohy, jako jsou např. pasová fotografie, životopis, motivační dopis, potvrzení o pojištění (Proof of Medical/Social Insurance), kopie občanského průkazu/pasu, nominační dopis (Nomination Letter/Home University Letter), potvrzení o studiu (Certificate of Enrollment), přehled dosavadních studijních výsledků (Transcript of Records/Offical Transcript/Grade Report/Academic Curriculum), doklady o znalosti jazyka, příp. jiné specifické dokumenty.
Je součástí přihlášky už i registrace/výběr předmětů, které budu na zahraniční škole studovat?
Záleží na jednotlivých školách.
Je součástí přihlášky i žádost o ubytování?
Záleží na jednotlivých školách. Nezapomínejte také, že ne všechny školy mají možnost nabídnout ubytování na koleji/ve studentské rezidenci. Pokud tuto možnost nemají, obvykle Vám poskytnou podporu při hledání ubytování na soukromém trhu (např. přístup do databáze inzerátů, kontakty na prověřené pronajímatele, přístup na studentskou burzu ubytování apod.).
Jak/kde zjistím, jaké požadavky na přihlášku má moje hostitelská škola?
Potřebné informace jsou obvykle zveřejněny na internetových stránkách Vaší školy. Pokud nejsou, pravděpodobně je v pravý čas obdržíte e-mailem od zahraniční školy nebo od OZS. Můžete se také pro představu podívat do zpráv z pobytů z minulých let.
Nejsem si jist/á, zda pokyny k přihláškám správně chápu. Koho se mám zeptat?
Zkuste si pokyny přečíst víckrát. Poraďte se s kolegy, kteří se chystají na stejnou školu nebo už v zahraničí studovat byli. Snad Vám pomohou také tyto odpovědi na časté dotazy. Obrátíte-li se na OZS, rádi Vám sdělíme svůj názor na interpretaci daného pokynu nebo se podělíme o zkušenost z minulosti, pokud nějakou v daném směru máme. Nicméně, nevjvyšší autoritou zůstává ten, kdo pokyny vydal, tj. partnerská škola, resp. Vaše kontaktní osoba/oddělení na této škole.
Přihláška se má poslat poštou. Mám ji poslat sám/sama, nebo tak za mě učiní OZS?
Obvykle můžete přihlášku poslat sám/sama za sebe, a prosíme Vás, abyste tak učinili. Může také být výhodné domluvit se na společném postupu a sdílení nákladů na poštovné s ostatními studenty vyjíždějícími na stejnou školu. Je každopádně spíše výjimečné, aby zahraniční škola vyžadovala, aby přihlášky za všechny své studenty poslala domácí škola; pokud tento požadavek existuje, je zdůrazněn v pokynech k přihláškám.
Když posílám přihlášku poštou, stačí poslat obyčejný dopis, nebo je lepší tak učinit doporučeně, nebo dokonce zásilkovou službou?
Záleží na Vašem uvážení, obezřetnější jistě je použít doporučenou poštu, neboť pak máte oficiální doklad o podání zásilky. V případě, že na poslání hodně spěcháte a/nebo má dopis jít do velmi vzdálené země a/nebo do země, kde může být s doručováním běžné pošty nějaká potíž, vyplatí se domluvit se na společném postutu a sdílení finančních nákladů s ostatními kolegy, kteří se chystají na stejnou školu, a využít kurýrní službu (Fedex, DHL apod.) nebo speciální služby České pošty (tento postup je doporučen zejména v případě přihlášek na školy nacházející se v Rusku nebo mimo evropský kontinent.)
Jak dlouho trvá doručení poštovní zásilky?
Tyto informace Vám podají na poště nebo u kurýrní služby (případně je můžete zkusit dohledat na jejich internetových stránkách). Po Evropě by nemělo doručení trvat déle než několik dnů, nejvíce cca týden; obyčejné zásilky prý dokonce putují rychleji než doporučené.
Pokud zahraniční škola ve svých pokynech uvádí, že se přihláška nebo některé její součástí mají poslat poštou (post/mail/postal mail/snail mail/standard mail), je opravdu nutné tak učinit? Nestačí třeba poslat dokumenty naskenované?
Je-li něco napsáno v pokynech zahraniční školy, mělo by se to dodržet. OZS rozhodně není oprávněno pokyny partnerské školy upravovat. Máte-li pochybnosti, jak si pokyny vyložit, nebo byste si chtěli ověřit, zda či která jejich verze (někdy se může stát, že něco jiného je uváděno např. na internetové stránce školy a něco jiného např. v textu uvítacího e-mailu, který od zahraniční školy obdržíte) skutečně platí, obraťte se prosím rovnou na partnerskou školu (kontakt je buď v e-mailu, který jste obdrželi, nebo na internetových stránkách); užitečné může být úplně nejdříve se poradit se studenty z VŠE, kteří si právě připravují přihlášku na stejnou školu, a zjistit, jaký je jejich názor nebo zda už se na zahraniční škole neptali.
Mám si před odesláním poštou z příslušných dokumentů pořídit kopie?
Není to samozřejmě povinné, ale tento obezřetný přístup se může jedině vyplatit (nikdy nevíte, kdy se Vám budou hodit). Může být zejména velmi užitečné pořídit si kopie naskenované a ty si uchovávat např. na USB disku nebo v nějakém internetovém úložišti.
Při práci s on-line přihláškou/systémem zahraniční školy mám technické potíže: např. nefungují přihlašovací údaje, systém padá, nejde nahrát fotografie či jiné dokumenty, nejde ukládat informace, nejde použít určité tlačítko/rolovací menu apod. Co dělat?
Máte-li dost času, zkuste pár hodin nebo i dní počkat, zda se systém "nevzpamatuje". Zkuste pro vstup do systému použít jiné prohlížeče nebo jiný počítač. Někdy může pomoci smazat historii prohlížení. Znovu si projděte pokyny/rady k práci se systémem (nejsou například nastavena nějaká omezení ohledně formátu či velikosti souborů, jež lze nahrávat?). Zeptejte se studentů, kteří s Vámi jedou na stejnou školu, zda jim všechno funguje nebo jak problém vyřešili, pokud nějaký měli. Obraťte se na zahraniční oddělení partnerské školy nebo technickou podporu systému (kontakt bývá uveden přímo v systému nebo na internetové stránce školy, kudy se do systému vstupuje, nebo např. v příručce pro uživatele systému); v takovém případě je užitečné k e-mailu s žádostí o pomoc přiložit obrázek situace/chyby, s níž se setkáváte, pořízený pomocí tlačítka Printscreen. Tlačí-li Vás čas a problém spočívá např. v tom, že Vám nejde do systému uložit jeden konkrétní dokument, uzavřete ostatní části (jde-li to) a tento konkrétní dokument zašlete e-mailem na zahraniční oddělení hostitelské školy jiné osobě či oddělení, o nichž víte, že mají přihlášky na starosti.
Před několika dny/před týdnem jsem podal/a svou přihlášku (zaslal/a dokumenty mailem či poštou) a dosud jsem neobdržel/a od zahraniční školy žádné potvrzení o jejich přijetí. Došly dokumenty v pořádku? Je potřeba něco dělat?
Mějte prosím v tomto směru trpělivost. V době, kdy podáváte svou přihlášku, tak činí desítky, možná i stovky dalších studentů chystajících se k pobytu na stejné hostitelské škole. Potvrzení o přijetí přihlášky nebo rovnou vydání potvrzení o přijetí ke studiu (akceptačního dopisu) může zahraniční škole trvat několik týdnů od doby, kdy Vy jste svou přihlášku podali/poslali. Berte to spíše tak, že pokud by bylo něco v nepořádku, určitě byste se to dozvěděli rychle. Může být také užitečné udržovat spojení se spolužáky, kteří se chystají na stejnou školu, a vzájemně se informovat, kdo a kdy se třeba něco nového dozvěděl.

nahoru

Obsah a případný podpis přihlášky

Jak se do cizích jazyků správně překládá jméno VŠE?
Oficiální anglická, německá a francouzská verze jména VŠE je zakotvena ve statutu školy (článek 3).
Do přihlášky je třeba uvést jméno a kontaktní údaje zástupce domácí vysoké školy (Home University Coordinator/Institutional Coordinator/Study Abroad Advisor/IRO contact person), co napsat?
Uveďte jméno a spojení na svou kontaktní osobu/koordinátorku na OZS . Pokud se vyžadují dvě jména, uveďte dále svého proděkana pro studium/zahraniční vztahy, se kterým jste vyřizovali/budete vyřizovat studijní smlouvu/Learning Agreement. Jsou-li k dispozici dvě kolonky na jména, je obvykle jedno, do které napíšete koho. Můžete případně upřesnit, že koordinátorka na OZS má na starosti administrativní záležitosti, proděkan záležitosti akademické (obvykle Departmental coordinator). Je také poněkud logičtější uvádět koordinátorku na OZS nebo samotné OZS jako kontakt na úrovni instituce a proděkana jako kontakt na úrovni fakulty/dílčí součásti instituce, je-li takovéto rozdělení vyžadováno.
Přihlášku má podepsat zástupce domácí vysoké školy (Home University Coordinator/Departmental Coordinator/Institutional Coordinator/Study Abroad Advisor), na koho se obrátit?
Formulář Vám podepíše Vaše koordinátorka na OZS. Pokud je však součástí přihlášky oddíl s výběrem předmětů nebo samostatná stránka, která se nazývá např. Course Registration Form či přímo Learning Agreement, je potřeba, abyste o podpis požádali (nejprve) svého proděkana, neboť OZS není kompetentní posuzovat vhodnost výběru studijního plánu pro pobyt v zahraničí; můžete si také nejdříve nechat od svého proděkana potvrdit studijní smlouvu/Learning Agreement na samostatný formulář, který si stáhnete ze stránek OZS nebo zahraniční školy, a na základě jejího předložení požádat o podpis přihlášky obsahující stejný seznam předmětů jako studijní smlouva/Learning Agreement svou koordinátorku na OZS.
Do přihlášky je třeba uvést jméno a kontaktní údaje zástupce domácí vysoké školy (Home University Coordinator/Departmental Coordinator/Institutional Coordinator/Study Abroad Advisor/IRO contact person) a potom si nechat od příslušné osoby přihlášku podepsat.
Mohu kontaktní údaje do přihlášky předvyplnit sám/sama a pak jen dokument přinést k podpisu, i když se kontaktní údaje nacházejí v oddíle, který je zvlášť oddělen, příp. je nadepsán pokynem ve smyslu "vyplní domácí škola"? Ano, určitě můžete. Osoba, která bude dokument následně podepisovat, jistě ocení, že stačí předvyplněné údaje jen pro úplnost zkontrolovat a pak připojit podpis, místo aby musela všechny požadované informace vypisovat.
Do přihlášky se má vyplnit Name of Degree expected and year/Name of the degree that you are currently preparing. Co se tím míní?
Název titulu, k němuž směřuje Vaše současné studium, a měsíc/rok, kdy očekáváte dokončení studia. Pokud právě dokončujete bakalářské studium, nicméně v době studia v zahraničí už budete zapsáni ve studiu navazujícím magisterském, vyplatí se zmínit oba tituly. V angličtině se obvykle používá označení undergraduate/bachelor a graduate/master degree. Někdy ale může být požadováno také pojmenování titulů, k nimž studium směřuje, v původním jazyce, tj. Bc./bakalář a Ing./inženýr.
Má se uvést/vybrat stupeň studia (level of study/academic level apod.), ve kterém se nacházím. Co se tím myslí?
Obvykle jde o to, v jakém stupni studia (bakalářském X magisterském) se budete vzhledem ke své domácí škole (VŠE) nacházet, až budete v zahraničí. Odpověď je tedy undergraduate/bachelor/first cycle, pokud v době studia v zahraničí budete na VŠE zapsáni v bakalářském stupni studia, nebo graduate/master/second cycle (někdy je použito i označení postgraduate), budete-li v době studia v zahraničí na VŠE studenty navazujícího magisterského programu; pokud se Vás to týká, můžete případně upřesnit, že v době podání přihlášky jste sice ještě v bakalářském stupni, ale že do doby příjezdu na hostitelskou školu už budete zapsáni v magisterském studiu. Někdy má jít také o vyjádření, v jakém stupni budete zapsáni na hostitelské škole, což v některých případech (typicky se jedná o americké a britské, ale také třeba holandské či španělské školy, kde první stupeň vysokoškolského studia je 4letý, tj. o rok delší než v ČR) může být i undergraduate/bachelor/first cycle, přestože na VŠE už jste (v době studia v zahraničí budete) v magisterském stupni.
Má se uvést number of years spent in higher education apod. Co se tím myslí?
Délka trvání Vašeho dosavadního vysokoškolského studia. Obvykle se myslí do doby, než přijedete na zahraniční školu (což může být o půl roku více, než když podáváte přihlášku). Zaokrouhlete na celé roky nebo půlroky dle svého uvážení, případně uveďte počet semestrů nebo jiné upřesnění.
Do přihlášky se má uvést adresa současného/trvalého bydliště a navíc upřesnit, do kdy tato adresa bude platná. Co mám napsat, když nevím, do kdy na této adrese budu bydlet?
Tento údaj klidně odhadněte a nedělejte si s ním více starostí, než je třeba; pokud byste adresu změnili dříve, než jste čekali, můžete o tom přece kdykoli partnerskou školu informovat, stejně jako o tom informujete studijní oddělení na VŠE.
Do přihlášky se má napsat délka trvání pobytu v zahraničí v měsících nebo dokonce určitá data začátku a konce pobytu/příjezdu a odjezdu; co uvést?
Délku pobytu v měsících odhadněte podle akademického kalendáře. Pro stanovení dat začátku a konce pobytu můžete rovněž využít akademický kalendář a/nebo pokyny partnerské školy vztahující se k datům příjezdu a odjezdu; obvykle je zároveň možné připojit poznámku, že data ještě upřesníte podle situace.
Má se uvést nebo vybrat z přednastavených možností type of exchange/agreement/stay...
Jedná se o upřesnění, v rámci jakého mezinárodního programu/typu spolupráce mezi příslušnou zahraniční školou a VŠE Vaše studium na zahraniční škole bude probíhat. Vždy určitě budete exchange student nebo např. transfer credit student, někdy také auditor nebo visiting student. Pozor ale, někdy označení visiting student je myšleno jako protiklad k exchange student a má znamenat nevýměnné studenty, kteří za svůj pobyt na zahraniční škole někdy i platí (též mohou být označováni jako freemovers či fee-paying students; nabízejí-li se tedy obě možnosti, vyberte určitě exchange student). Jedete-li na výměnný pobyt do některé evropské země se stipendiem Erasmus, pak se Vás bude týkat kolonka Erasmus (pozor, nezaměňovat s Erasmus Mundus nebo Erasmus Belgica); u mimoevropských zemí typicky půjde o bilateral agreement či (inter)university agreement nebo (inter)institutional agreement. Obvykle se Vás NEbudou týkat speciální označení jako např. double degree.
Má se uvést obor studia (field of study/major)...
Není-li to přesněji vyjádřeno, obvykle se myslí Váš obor studia na domácí škole (VŠE), mj. proto, že na řadě hostitelských škol si nemusíte vybrat ke studiu konkrétní obor, ale můžete volit jednotlivé předměty napříč různými obory (i když je samozřejmě pravda, že na některých školách je to přesně opačně: musíte zvolit určitý obor/program a v jeho rámci pak konkrétní předměty nebo si dokonce zapsat všechny předměty, jež do daného programu patří). Anglický překlad názvu oboru, který studujete na VŠE, naleznete v InSISu nebo na anglických stránkách své domácí fakulty. Můžete také použít nějaké obecnější pojmenování jako Economics. Nabízí-li se Vám ISCED číselník (pravděpodobné spíše u evropských škol, tj. programu Erasmus), pak se nelekněte, pokud název svého oboru nenalézáte, a zvolte si ten, který považujete za nejbližší.
Do přihlášky se má popsat motivace ke studiu na příslušné škole nebo se má připojit přímo motivační dopis. Jak to má být dlouhé a co tam napsat?
Pište stručně, ale výstižně a konkrétně. Neuvádí-li se v pokynech jinak, jistě bude stačit několik vět nebo odstavec, v případě dopisu půl stránky (max. pak 1 strana). Vzpomeňte si na motivační pohovor, který jste absolvovali v rámci výběrového řízení na výměnné pobyty a kde jste vysvětlovali, proč se ucházíte právě o ty školy, o které se ucházíte. Můžete také popsat svou motivaci ke studiu v zahraničí obecně; co čekáte, že Vám tato zkušenost přinese do budoucna; proč se těšíte na studium na dané škole, v dané zemi, v daném městě (máte-li k danému regionu nebo jazyku osobnější vztah, určitě se o něm zmiňte). Přemýšlíte-li, proč po Vás zahraniční škola podobné vyjádření motivace požaduje, vězte, že je to často opravdu zajímá, mohou například sbírat data o tom, jaké typy zájemců si jejich školu ke zahraničnímu studiu vybírají, kde se o ní dozvěděli, a tak se například inspirovat do budoucna ohledně propagace školy.

nahoru

Související dokumenty/přílohy

S přihláškou mám poslat Transcript of Records/Official Transcript/Grade Report/Academic Curriculum. Co je to za dokument a kde ho získám?
Jde o přehled dosavadních studijních výsledků v anglické verzi. Pokud jste již dokončili bakalářské studium a obdrželi bakalářský diplom, výsledky za dobu bakalářského studia můžete doložit kopií Dodatku k diplomu/Diploma Supplement. Oficiální výpis výsledků za probíhající studium nebo za studium, za nějž dosud/právě nemáte k dispozici diplom a dodatek k němu, Vám na požádání vydá studijní oddělení/studijní referentka (vytiskne Vám tento dokument z InSISu a opatří razítkem fakulty). 
Má se Transcript of Records/Official Transcript/Grade Report/Academic Curriculum týkat jen mého aktuálního studia/ročníku nebo všech předcházejících let strávených na vysoké škole (obvykle na VŠE)?
Některé školy v pokynech k přihláškám upřesňují, o jaké období Vašeho studia se zajímají (poslední rok, aktuální studijní program, celé dosavadní vysokoškolské studium - all years spent in higher education apod.). Pokud žádné upřesnění dáno není, nejlépe uděláte, když pošlete transkripty za celé dosavadní studium (tj. včetně bakalářského stupně, jste-li už v magisterském).
Má cenu posílat Transcript of Records/Official Transcript/Grade Report/Academic Curriculum i za aktuální semestr (příp. vůbec první semestr magisterského studia), když v něm ještě nemám žádné známky?
Určitě ano. Pro hostitelskou školu je zajímavou informací i to, jaké předměty právě studujete. Výsledky si případně od Vás mohou vyžádat později, až budou k dispozici; to ale není moc obvyklé.
Proč se vůbec Transcript of Records/Official Transcript/Grade Report/Academic Curriculum posílá?
Hostitelská škola tak zjišťuje, jaké je Vaše academic background, tj. studiu jakých oblastí vědění jste se dosud věnovali, což může být následně důležité, například pokud se na zahraniční škole chcete zapsat do určitého programu nebo určitých předmětů, které vyžadují jisté penzum dříve získaných znalostí (mají stanovené prerequisites); na základě Vašich transkriptů má zahraniční škola snadno možnost posoudit, zda splňujete požadavky potřebné pro zápis do programu/předmětu. Informace o Vašem předchozím studiu nemůže zahraniční škola získat jinak než tak, že Vás požádá o dodání transkriptů, protože přístup do InSISu nemá.
S přihláškou mám poslat Home University Letter/Nomination Letter/Exchange Selection Letter, resp. dopis potvrzující, že jsem byl/a vybrána ke studiu v zahraničí. Co je to za dokument a kde ho získám?
Potvrzení/dopis o tom, že jste byli VŠE vybráni k výměnnému studiu na partnerské škole. Na požádání Vám jej vystaví OZS.
S přihláškou mám poslat Certificate of Enrollment/Registration Attestation. Co je to za dokument a kde ho získám?
Potvrzení o studiu. Na požádání Vám jej v anglické verzi vystaví Studijní oddělení.
S přihláškou mám poslat Proof of Social/Medical Insurance nebo Copy of EHIC/European Health Insurance Card. Co je to za dokument a kde ho získám?
Jde o potvrzení o zdravotním pojištění; v případě evropských škol je obvykle očekávána právě EHIC - European Health Insurance Card, tj. kopie kartičky pojištěnce, již Vám vydala Vaše zdravotní pojišťovna a která je z jedné strany označena symbolem Evropské unie a vybavena předepsanými údaji. Převážně mimoevropské školy však mohou mít zcela jiné požadavky na doklady o zdravotním/cestovním pojištění; mohou například také vyžadovat, abyste si pojištění zakoupili jejich prostřednictvím nebo u zahraniční společnosti, s níž mají smlouvu o spolupráci; prostudujte si v tomto ohledu pečlivě pokyny zahraniční školy. Budete-li od českého poskytovatele zdravotního/cestovního pojištění žádat doklad o obsahu/rozsahu Vaší pojistky, počítejte, že někdy může být jednání složitější nebo že může být užitečné, abyste si sami připravili v příslušném cizí jazyce informace, jež potřebujete potvrdit.
S přihláškou mám poslat doklady o svých jazykových znalostech... Co se tím myslí?
Školy, které mají na mysli konkrétní typ dokladu (obvykle určitou mezinárodní zkoušku) uvádějí tuto informaci v pokynech k přihláškám. Pokud je vyžadováno potvrzení vydané/podepsané domácí školou, můžete se obrátit na OZS. 
Kopie dokumentů, které mám poslat partnerské škole, musejí být notářsky ověřené, příp. úředně přeložené?
Obvykle stačí kopie obyčejné (příp. potvrzené OZS) a překlad může být Váš, je-li potřebný; vždy je však nutno řídit se požadavky hostitelské školy. Pokud si nejste jisti, jaké kopie očekávají, raději se zeptejte kontaktní osoby na hostitelské škole.

nahoru

Akademické záležitosti

Odpovědi na některé otázky související s akademickými záležitostmi (zápis do studia na VŠE apod.) jsou zařazeny v oddíle VŠE záležitosti.

Na koho se v akademických záležitostech obracet?
Na proděkana pro studium a/nebo zahraniční vztahy Vaší fakulty. OZS může v těchto věcech pouze sdělovat obecné informace, není kompetentní vydávat jakákoli závazná rozhodnutí nebo doporučení.
Kolik kreditů je potřeba v zahraničí odstudovat?
V souladu se studijními řády VŠE 20-30 ECTS (nebo ekvivalent v místních kreditech), ideálně spíše 30 ECTS. Zároveň je nutno přihlédnout k pravidlům, jež v tomto ohledu může stanovovat zahraniční škola (např. minimální/maximální počet kreditů/předmětů, jež si zahraniční výměnný student může/musí zapsat).
Proč právě 20-30 ECTS, ideálně spíše 30 ECTS?
Protože struktura studijních plánů platných na VŠE odpovídá boloňskému procesu/systému, v jehož rámci je typická studijní zátěž příslušející jednomu semestru vysokoškolského studia ohodnocena právě 30 ECTS. Ze Studijních řádů VŠE zároveň plyne, že minimální počet kreditů, který je třeba za běžný semestr studia získat, je roven 20 ECTS.
Co se stane, když v zahraničí úspěšně splním méně než 20 ECTS?
Předměty, které v zahraničí na první pokus nesplníte úspěšně, si můžete opravit, pokud to hostitelská škola umožňuje. Je-li to zahraniční školou povoleno, můžete s organizační pomocí OZS skládat zkoušku i na dálku až po svém návratu do ČR. Z Vašeho pohledu, resp. pohledu fakulty a Vašeho proděkana, je rovněž důležité, abyste se při nesplnění 20 ECTS nedostali do konfliktu se Studijním řádem VŠE, pod nějž spadá Váš studijní program.Mohu za akademický rok, jehož část strávím studiem v zahraničí, žádat o prospěchové stipendium?Stipendijní řád VŠE (Článek 3) takovou možnost obecně nevylučuje; vždy je však, jak je ve stipendijním řádu řečeno, potřeba respektovat konkrétní pravidla stanovená rektorem/děkanem pro daný akademický rok.

nahoru

Výběr předmětů ke studiu

Kde najdu seznam předmětů, které lze na dané škole studovat?
Obvykle je k dispozici na internetové stránce školy určené pro zahraniční studenty. Můžete také využít zprávy studentů z minulých let, případně se obrátit na OZS (někdy máme k dispozici tištěné nebo elektronické katalogy předmětů z minulých let).
Mohu si vybírat i předměty z nabídky jiné fakulty, než té, na niž jedu studovat (tj. s níž má VŠE partnerskou smlouvu)?
Mějte prosím na paměti, že vybírat si předměty z jiných fakult by nemělo být Vaším primárním cílem. Jinak záleží na pravidlech partnerské školy/fakulty. Na některých školách je možné zapisovat si předměty jen partnerské fakulty, někde si lze několik předmětů vybrat i na jiné fakultě, ve výjimečných případech nejsou kladena žádná omezení na výběr předmětů. Informace zjistíte na internetových stránkách partnerské školy, ve zprávách studentů z minulých let, příp. na OZS.
Dá se volba předmětů po příjezdu na zahraniční školu změnit?
Obvykle ano. Záleží však na pravidlech hostitelské školy.

nahoru

Studijní smlouva/Learning Agreement

K čemu vlastně slouží Studijní smlouva/Learning Agreement?
Jedná se o Vaši záruku toho, že předměty které v souladu s touto smlouvou, resp. v souladu se změnami, které v ní posléze na základě dohody s proděkanem provedete, budou moci být uznány jakou součást Vašeho studia na VŠE.
Kdy/jak dlouho předem Studijní smlouvu/Learning Agreement vyřizovat?
Dostatečně včas před odjezdem s ohledem na to, že kopii tohoto dokumentu podepsaného od všech tří stran (tzn. od studenta, od proděkana na VŠE a od hostitelské školy) je potřeba odevzdat na OZS před tím, než odjedete do zahraničí. Dále je důležité uvážit, že v době letních a vánočních prázdnin nemívají proděkani vypsané konzultační hodiny. S vyřizováním dokumentu není potřeba vždy čekat (a někdy to ani není možné), až bude k dispozici seznam předmětů na následující akademický rok, je možné Studijní smlouvu/Learning Agreement sestavit na základě nabídky z minulého školního roku; po příjezdu na zahraniční školu bude obvykle možné provést ve studijním plánu změny.
Je možné Studijní smlouvu/Learning Agreement měnit po příjezdu na zahraniční školu?
Obvykle ano. O schválení změn je nutno požádat proděkana, s nímž jste původní smlouvu uzavírali. Pozor, některé školy mohou mít nastavena určitá omezení týkající se provádění změn v předem zvolených předmětech/předmětech zapsaných v původní Studijní smlouvě/Learning Agreementu.
Je nutné pracovat vždy s originálem dokumentu? Mohu ztracený originál nahradit kopií?
Není nutné používat stále originál dokumentu; je možné jej kombinovat s různými kopiemi (naskenovanými)případně originál kopiemi zcela nahradit.

nahoru

Uznávaní předmětů

Jak poznám, že se předmět dá uznat? Musí se shodovat s předmětem, který mám ve studijním plánu na VŠE?
Pokud neusilujete o uznání do skupiny povinných předmětů, nemusíte si rozhodně vybírat na zahraniční škole jen ty předměty, které jsou rovněž vyučovány na VŠE. Do volitelných skupin je možné uznat i předměty, které na VŠE neexistují, které však odpovídají Vašemu studijnímu zaměření. Chcete-li se o možnostech uznání konkrétně poradit, obraťte se na svého proděkana pro studium/zahraniční vztahy.
Je povinné nechat si uznat předměty vystudované v zahraničí?
Ano. Viz studijní řád (článek 15 odstavec 2).
Jak poznám, které z předmětů, jež studuji (jsem vystudoval/a) v zahraničí, mi budou uznány?
Dle studijního řádu (článek 15 odstavec 2) máte povinnost požádat o uznání všech předmětů vystudovaných v rámci studia v zahraničí, na něž jste byl vyslán/a VŠE, a tyto Vám následně budou uznány. Být vyslán/a na studium do zahraničí znamená, že Váš zahraniční studijní pobyt se uskutečňuje v rámci studia na VŠE (studium na VŠE není na dobu studia v zahraničí přerušeno), zároveň jeho obsah koresponduje s obsahem studia na VŠE a Vaše domácí fakulta zastoupená pověřeným proděkanem s obsahem Vašeho zahraničního studia souhlasí. Právě proto, abyste měli jistotu, že předměty, jež v zahraničí vystudujete, jsou k uznání do studia na VŠE způsobilé, uzavírate ještě před odjezdem (případně pak v průběhu zahraničního pobytu po dohodě s fakultou/proděkanem upravujete) tzv. studijní smlouvou/Learning Agreement. Tedy, u takových předmětů, jež jsou součástí Vaší studijní smlouvy (buď už od začátku, nebo se do ní průběžně zahrnou jako změna) a jež poté v zahraničí skutečně studujete, byste měli mít celou dobu jistotu, že budou po Vašem návratu ze zahraničí a doložení výsledků tamního studia do studia na VŠE uznány.
Kdy je nutné uznání vyřídit?
Podle Studijního řádu je třeba podat žádost o uznání nejpozději do konce semestru následujícího po semestru stráveném v zahraničím.
Je na podání žádosti nějaký formulář? Dá se žádost podat přes InSIS?
Přes InSIS bohužel zatím žádost podat nelze. Formulář si můžete stáhnout v sekci Download.
Je povinné nechat si uznat VŠECHNY předměty vystudované v zahraničí?
Ano. (Viz Studijní řád.)
Promítnou se do uznání i předměty neúspěšně zakončené
Do jakých skupin se předměty vystudované v zahraničí uznávají?
Nejčastěji do (povinně) volitelných předmětů hlavní specializace nebo do celoškolsky volitelných. Není však vyloučena ani možnost uznání do dalších skupin.
Jak je možné, že za stejný výsledek jsem v různých předmětech získal/a jinou známku ECTS (písmena A-F)?
Systém přidělování známek ECTS je relativní, tj. závisí na kvalitě výkonu nejen Vašeho vlastního, ale i Vašich spolužáků. Zatímco v jednom předmětu tedy daná známka může znamenat nejlepší hodnocení ve skupině, v jiném může být průměrná.
Potřebuji již podat žádost o uznání (např. aby mi mohl/a být uzavřen index před přihláškou na státnice), ale oficiální Výpis výsledků/Transcript of Records stále nikde, co dělat?
Pokud nepomáhají žádosti a urgence o výpis známek adresované zahraniční škole, je obvykle po dohodě s proděkanem možné jako podklad pro žádost o uznání použít náhradní výpis výsledků, např. naskenovaný originál nebo výpis z elektronické studijní databáze, potvrzený razítkem Oddělení zahraničních styků.
Bude mít skutečnost, že dosud nemám uznané předměty vystudované v zahraničí, nějaký vliv na registrace a zápisy?
Možnost registrace a zápisy provádět zůstává v každém případě nedotčena. Úspěšnost registrací/zápisů mírně dotčena být může, avšak nemáme informace o tom, že by docházelo k zásadním potížím.
Může mít skutečnost, že dosud nemám uznané předměty vystudované v zahraničí, nějaký vliv na úspěšnost žádosti o kolej VŠE?
Teoreticky ano, ani v tomto případě však nemáme informace o tom, že by docházelo k zásadním potížím.
Podle Studijního řádu mám zatím dost času na podání žádosti o uznání (do konce semestru následujícího po semestru v zahraničí), avšak v InSISu mi najednou byly strženy rezervní kreditní poukázky, jako kdybych nesplnil/a studijní povinnosti, co to znamená?
Tato situace může nastat po skončení určitého semestru (kdy Vy jste byli v zahraničí), pokud jste se dostali do rozporu s ustanoveními Studijního řádu týkajícími se počtu kreditů, který je potřeba mít splněný po absolvování určitého počtu semestrů. Systém poukázky chybějící do požadovaného počtu získaných kreditů odečte automaticky, nelze bohužel zohlednit okolnost studia v zahraničí. Poté co žádost o uznání podáte, Vám budou odebrané poukázky vráceny.
Dá se žádost o uznání podat o letních prázdninách?
Domluvíte-li se se svým proděkanem, pak ano.
Dá se žádost o uznání vyřídit i v době, kdy mám přerušené studium?(Může nastat v případě, že jeden semestr trávíte v zahraničí a dříve, než přijdou oficiální výsledky zahraničního studia, na další semestr studium přerušíte.)
Podle informací, které máme nyní k dispozici, JE to možné.
Předměty vystudované v zahraničí by se mi měly uznat pomocí rezervních kreditních poukázek, já o ně však nechci do budoucna přijít; dá se uznat méně kreditů, než kolik jsem získal/a, nebo některé předměty z uznání vynechat?
Studijní řád (článek 15 odstavec 2) stanovuje, že je nutno požádat o uznání všech předmětů studovaných v zahraničí; stejně tak program Erasmus, resp. obecně principy výměnných studijních programů, předpokládají od domácích institucí plné uznání zahraničního studia. Navíc byla by škoda, aby ve Vaší studijní historii a posléze v dodatku k diplomu nebyly zobrazeny všechny Vaše studijní úspěchy. Využití rezervních kreditních poukázek není třeba se obávat (jejich použití pro účely uznání zahraničního studia je v zásadě technickou záležitostí a není vnímáno stejně jako čerpání rezervních poukázek pro účely opakování neúspěšně ukončených předmětů); své případné pochybnosti a obavy prodiskutujte se svým proděkanem.

nahoru

Finanční záležitosti (stipendium, další možnosti financování atd.)

Co je to účastnická smlouva?
Dokument související s účastí v programu Erasmus, bez jehož podpisu není možné vyplatit stipendium na podporu zahraničního studia. Pozor, program Erasmus se vztahuje pouze k semestrálním výměnným pobytům probíhajícím v Evropě; pokud tedy jedete do Ruska nebo do zámoří (Asie, Austrálie a Nový Zéland, Severní a Jižní Amerika), tento dokument se Vás netýká.
Kdy lze účastnickou smlouvu podepsat?
Účastnickou smlouvu je možné přijít podepsat na OZS před výjezdem, nicméně vyčkejte na pokyn od OZS, že smlouvy je již možno podepisovat. Tuto skutečnost vyhlásíme prostřednictvím aktuality na našem webu.
Co se stane, když v zahraničí úspěšně splním méně kreditů, než je požadováno, tj. méně než 20 ECTS? Budu muset vracet stipendium?
Odpověď viz výše.
Mohu mimo stipendium, které obdržím prostřednictvím VŠE, čerpat i jiná stipendia, jiné druhy finanční podpory?
Ano, máte-li možnost získat na své zahraniční studium i další finanční příspěvek, můžete této šance samozřejmě využít, pokud se dle informací poskytovatele finanční podpory tento další druh stipendia nevylučuje s typem stipendia, které dostáváte prostřednictvím VŠE. V případě stipendií Erasmus nelze v žádném případě čerpat další stipendia, která by pocházela ze zdrojů Evropské unie.
Kde mohu hledat další možnosti financování svého zahraničního pobytu?
Mimo finanční podpory rodiny nebo bankovní půjčky se můžete poohlédnout po dalších stipendiích: zde najdete odkazy na některé nadace a fondy, jež taková stipendia poskytují; dále hledejte inspiraci na stránkách partnerské školy, ve zprávách studentů z minulých pobytů, na stránkách velvyslanectví nebo portálech Study in....
Co je to CAF?
Program finanční podpora bydlení francouzské vlády, který mohou využít i zahraniční studenti krátkodobě pobývající ve Francii. O tento druh finanční podpory se žádá až po příjezdu, často Vám pomoc poskytne hostitelská škola nebo místní studenti v rámci buddy programu. Mezi základní náležitosti žádosti o CAF patří ubytování doložené smlouvou a účet ve francouzské bance. Výše přidělené podpory se liší v závislosti na finanční náročnosti ubytování a výši Vašich ostatních příjmů (připravte se pro jistotu i na variantu, že pokud uvedete, že Vás finančně podporují rodiče, budete muset doložit jejich příjmy). Více informací na caf.fr a campusfrance.org.
Je možné během výměnného studijního pobytu pracovat?
Status výměnného studenta, ani konkrétně status účastníka programu Erasmus, se s prací nevylučují. Je však nutné myslet na dodržování povinností spojených s prezenčním studiem a na pravidla pro zaměstnávání cizinců a/nebo studentů v hostitelské zemi; pokud v cizí zemi pobýváte na základě víza nebo povolení k pobytu, je nutné vzít v úvahu i jejich charakter a účel, pro nejž byly uděleny.

nahoru

InSIS

Zůstane mi v době, kdy jsem v zahraničí, přístup do InSISu?
Ano, protože i v době studia v zahraničí zůstáváte studentem VŠE, jsou zachována i Vaše práva používat InSIS ve stejném rozsahu (tj. například včetně práva provádět registrace a zápisy předmětů), jako kdybyste byli na VŠE v Praze.
Jsem-li v zahraničí v době registrací a zápisů na další semestr na VŠE, mohu se těchto procesů prostřednictvím InSISu zúčastnit?
Ano, v době studia v zahraničí nejsou Vaše práva používat InSIS nijak omezena.
Mohu v InSISu nějak dohledat, kteří jiní studenti jedou na stejnou školu jako já?
Ano, slouží k tomu aplikace Výsledky výběrového řízení.

nahoru