Vyúčtování příspěvku/stipendia

 Vyúčtování příspěvku/stipendia

Není nutné odevzdat účetní doklady dokumentující např. výdaje na letenky a jízdenky, ubytování, potraviny apod. (výjimku tvoří studenti, kteří obdrželi speciální grant pro studenty s handicapem či zvláštními potřebami).

  • Nutno dodržet délku pobytu a jeho účel/náplň: tj. studium na partnerské škole probíhající v předem stanovené době  a zahrnující předem dohodnuté předměty, jejichž úspěšné ukončení vede k získání potřebného počtu kreditů.

V případě, že studijní pobyt bude zkrácen nebo nebude splněn minimální počet kreditů (dohodnutý obsah studijní smlouvy/Learning Agreement),  bude student část vyplaceného stipendia vracet. Vzhledem ke struktuře studia a pravidlům studijního řádu jde o min. 20 ECTS.