Vyúčtování příspěvku/stipendia

 Vyúčtování příspěvku/stipendia

Není nutné odevzdat účetní doklady dokumentující např. výdaje na letenky a jízdenky, ubytování, potraviny apod. (výjimku tvoří studenti, kteří obdrželi speciální grant pro studenty s handicapem či zvláštními potřebami).

  • Nutno dodržet délku pobytu a jeho účel/náplň: tj. studium na partnerské škole probíhající v předem stanovené době  a zahrnující předem dohodnuté předměty, jejichž úspěšné ukončení vede k získání potřebného počtu kreditů.

V případě, že studijní pobyt bude zkrácen nebo nebude splněn minimální počet kreditů (dohodnutý obsah studijní smlouvy/Learning Agreement),  bude student část vyplaceného stipendia vracet. Vzhledem ke struktuře studia a pravidlům studijního řádu jde o min. 20 ECTS.

 

 Confirmation of Study Period – pouze Švýcarsko

= potvrzení o skutečné délce pobytu. Data počátku a ukončení pobytu podepsaná zahraniční školou by měla odpovídat začátku studijních povinností spojených s výjezdem a datu poslední zkoušky. Dokument je třeba do 14 dnů od ukončení pobytu nahrát do checklistu v InSIS. Formulář je ke stažení v sekci Download.