Visegrad Scholarship Program – výzva

Zástupci International Visegrad Fund zaslali Oddělení zahraničních styků informaci o nabídce "Visegrad Scholarship Program". Podrobnosti naleznete níže.

Radi by sme Vás informovali o aktuálnej ponuke Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu) s termínom podávania žiadostí do 31. 1. 2017.

Štipendiá sú vo výške 2,300 eur/semester, naviac prijímajúca organizácia získa 1,500 eur/semester za každého prijatého študenta.

VSP je určený pre študentov pochádzajúcich zo štátov V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika) na štúdium/výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov) v inom štáte V4, v štátoch západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko,  Kosova), alebo štátoch Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan).

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájsť na našej webovej stránke http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague