Finance – Zámoří a Rusko

 Základní informace

V rámci nabídky semestrálních výměnných pobytů poskytuje VŠE svým studentům možnost vycestovat na studijní pobyt na některou z partnerských vysokých škol se sídlem v Rusku, Severní nebo Latinské Americe, Asii, Austrálii nebo na Novém Zélandu, s nimiž má dohodu o vzájemné výměně studentů. Spolupráce se zámořskými a ruskými školami se neuskutečňuje v rámci žádného zastřešujícího mezinárodního programu, ale výhradně na základě jednotlivých meziuniverzitních dohod. Studenti na základě těchto dohod neplatí na zahraniční univerzitě žádné školné a navíc dostávají finanční příspěvek na výměnný pobyt od VŠE. Stipendium není nárokové.

 

 Finanční příspěvek na pobyt

Finanční příspěvek na semestrální studijní pobyty v zámoří a Rusku je poskytován ze Stipendijního fondu VŠE, případně jiných zdrojů, v následující výši:

  • 10 000 Kč na každý měsíc pobytu (výpočet s přesností na 1/2 měsíce dle akademického kalendáře zahraniční univerzity)
  • a 10 000 Kč jako jednorázový příspěvek na zajištění letenky/víz.

Studenti, kteří jsou na zámořské školy úspěšně přijati, obdrží tento příspěvek automaticky.

 

 Výplata stipendia
  • Typ účtu, na který lze stipendium obdržet: účet u finančního ústavu v České republice uvedený v InSIS.
  • Měna, v níž se budou stipendia vyplácet: české koruny (CZK).
  • Finanční příspěvek se vyplácí v jedné splátce před začátkem / na začátku pobytu.

Některé fakulty VŠE poskytují svým studentům vyslaným na studijní pobyt do zahraničí dodatečný příspěvek z fakultního stipendijního fondu.

 

 Speciální granty

Jedná se o možnost získat příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících z Vaší specifické zdravotní nebo socio-ekonomické situace.

 

 Další možnosti financování
  • Dodatečné stipendium lze získat přímo od fakulty na VŠE v závislosti na tom, kde se uskuteční zahraniční pobyt. (Aktuální informace jsou k nalezení na internetových stránkách příslušné fakulty a/nebo u proděkanů pro studium a zahraniční styky.)
  • Finanční podporu lze získat někdy také přímo u zahraniční školy, u zastupitelského úřadu hostitelské země v ČR nebo na příslušném portálu „Study in…“.
  • Další finance/doplňkové stipendium je možno získat například prostřednictvím některé organizace/instituce/fondu/nadace, které podporují studium v zahraničí (některé tipy zde).

∗ Neplatí pro studenty CEMS.