Finance – Švýcarsko

Švýcarsko není od roku 2014 součástí programu Erasmus+. Studenti VŠE přesto neplatí na švýcarských partnerských univerzitách v rámci výměnného pobytu žádné školné. Švýcarská vláda dále poskytuje přijíždějícím výměnným studentům vlastní stipendium v rámci programu Swiss-European Mobility Programme (SEMP). O toto stipendium si student musí požádat sám na základě informací od hostitelské univerzity.

 

 Informace o švýcarském stipendiu z programu SEMP
  • výše švýcarského stipendia: 440 CHF/měsíc
  • doba, na kterou je švýcarské stipendium poskytnuto: 5 měsíců bez ohledu na reálnou délku semestru/trvání mobility

 

 Případný doplatek stipendia ze stipendijního fondu VŠE

VŠE se rozhodla udělovat studentům doplatek stipendia ze stipendijního fondu tak, aby celková částka na dobu pobytu s přesností na dny byla v přepočtu na eura stejná, jako kdyby bylo Švýcarsko součástí programu Erasmus+*.

Případný doplatek stipendia od VŠE je tedy rozdílem mezi celkovou částkou švýcarského stipendia a částkou, kterou by student obdržel, kdyby Švýcarsko bylo součástí programu Erasmus+. Doplatek stipendia je vyplácen v Kč na účet uvedený v InSIS.

*v době, kdy Švýcarsko patřilo do programu Erasmus+, se řadilo do Skupiny 1. Výše stipendia pro tuto skupinu v projektovém období 2021-2027 je 600 EUR/měsíc.

 

 Speciální granty

Jedná se o možnost získat příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících z Vaší specifické zdravotní nebo socio-ekonomické situace.

 

 Další možnosti financování
  • Dodatečné stipendium lze získat přímo od fakulty na VŠE v závislosti na tom, kde se uskuteční zahraniční pobyt. (Aktuální informace jsou k nalezení na internetových stránkách příslušné fakulty a/nebo u proděkanů pro studium a zahraniční styky.)
  • Finanční podporu lze získat někdy také přímo u zahraniční školy, u zastupitelského úřadu hostitelské země v ČR nebo na příslušném portálu „Study in…“.
  • Další finance/doplňkové stipendium je možno získat například prostřednictvím některé organizace/instituce/fondu/nadace, které podporují studium v zahraničí (některé tipy zde).