Výběrové řízení na Korea University Business School : 2 místa v LS 2017 – prodloužení termínu na podání přihlášky do 24.10.2016!

Oddělení zahraničních styků prodlužuje termín na odevzdání přihlášek na výběrové řízení na 2 místa na semestrální výměnné pobyty na Korea University Business School (KUBS), Seoul, Korea, pro letní semestr 2017 a to do pondělí 24.10.2016 do 16:00 h!

KUBS je novou partnerskou univerzitou VŠE, patří pod Korea University a jako jediná v Korejské republice má jak akreditaci AACSB, tak EQUIS. Více informací o univerzitě na http://www.korea.edu; http://biz2.korea.ac.kr. Factsheet se všemi informacemi k dispozici zde.

Podmínky přihlášení:

 1. Hlásit se mohou studenti v 1. a vyšším semestru navazujícího magisterského studia, kteří v daném stupni studia nebyli dosud vysláni na studijní pobyt do zahraničí financovaný či zprostředkovaný VŠE.
 2. Hlásit se mohou studenti, kteří prošli výběrovým řízením na semestrální výměnné pobyty, ale nebyla jim přiřazena škola. Studenti, kteří na LS2017 již mají přidělenou školu, se hlásit nemohou.
 3. Celkový průměr za dosavadní vysokoškolské studium maximálně 2,0.
 4. Do deadlinu přihlašování doložit jeden z následujících jazykových certifikátů:

TOEFL CBT 220 / TOEFL IBT 80 / TOEIC 800 / IELTS 6.5 - ne starší než 2 roky

FCE (A) / CAE / CPE / BEC Higher / BEC Vantage (A) - neomezená platnost

Postup podání přihlášky

 1. Zájemce vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt -> 2016/2017 -> Výběrové řízení na Korea University Business School – LS2017).
 2. Přihlášku je nutné UZAVŘÍT + VYTISKNOUT + PODEPSAT + VČETNĚ PŘÍLOH ODEVZDAT do pondělí  24.10.2016 do 16:00 na OZS (552 RB). Dokumenty lze po předchozí domluvě zaslat i poštou.
 3. Požadované přílohy:
  • Motivační dopis v AJ
  • Strukturovaný životopis v AJ
  • Požadovaný jazykový certifikát (viz výše, postačí kopie)
 4. Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium mimo VŠE, musí doložit kopii dodatku k diplomu. Kopie nemusí být úředně ověřená.

Harmonogram

Pondělí 24.10.2016. 16:00 deadline pro podání přihlášky

Úterý 25.10.2016 vyhlášení výsledků

Pondělí 31.10.2016 deadline pro nominace studentů

 

Podané přihlášky budou komplexně posouzeny: znalost AJ, studijní výsledky, motivace a CV.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Zamrzlová, oddělení zahraničních styků, č. dv. RB 553, tel. 224 098 853, eva.zamrzlova@vse.cz


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague