Účastnická smlouva/Grant Agreement

 
 • Podklady pro podpis Účastnické smlouvy:
  • kopie akceptačního dopisu,
  • akademický kalendář partnerské univerzity (podklad pro stanovení co nejpřesnější doby pobytu),
  • kompletně podepsaný Learning Agreement,
  • vyplněný jazykový test OLS,
  • formulář bankovního spojení pro výplatu základní sazby stipendia (vypláceno v eurech) -> 2 vyplněné a podepsané originály odevzdat/zaslat poštou na OZS,
  • uvedený účet v InSIS pro výplatu paušálního doplatku stipendia (vypláceno v českých korunách),
   • Oba účty pro výplatu stipendií musí být vedeny u finančního ústavu v České republice, měna účtu není stanovena.

 

 • Podpis účastnické smlouvy probíhá obvykle osobně, resp. na OZS v úředních hodinách. Po domluvě lze vyřešit korespondenčně či v zastoupení.