Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Stipendia pro doktorandy – Španělsko

Související stránky

Do schránky OZS přišla následující zpráva. Zájemci ať kontaktují přímo Akademickou informační agenturu.

 

Vážená paní, vážený pane,

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vám dovolujeme předat níže uvedenou informaci.

 

ŠPANĚLSKO – EU

Stipendia podporující výzkum v oblasti evropské integrace nabízená nadací „Fundación Académica Europea e Iberoamericana de Yuste“

Nadace Fundación Académica Europea e Iberoamericana de Yuste poskytne celkem 10 stipendií podporujících výzkum v oblasti evropské integrace pod názvem Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V – Marcelino Oreja. Stipendia jsou určena pro doktorandy zabývající se tématikou evropské integrace, kteří jsou již ve stadiu přípravy svých doktorandských prací. Ucházet se mohou doktorandi z vhodných společenskovědních oborů (např. historie, politologie, právo, ekonomie apod.) ze zemí Evropské unie a řady dalších zemí. Rámcové téma, jímž by se měli stipendisté zabývat, zní La modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y objetivos compartidos. Nutnou podmínkou je znalost španělštiny nebo angličtiny minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.

 

Výše stipendia činí 2500 EUR a lze je využít k financování nákladů spojených se studiem a výzkumem, včetně podpory mobility. Uzávěrka přijímání přihlášek, které se zasílají elektronickou cestou na níže uvedenou e-mailovou adresu, je 22. srpna 2018.

 

Kontakt a bližší informace:

e-mail: becas@fundacionyuste.org

Internet:

http://www.fundacionyuste.org/abierta-la-convocatoria-para-optar-a-diez-becas-europeas-de-investigacion-y-movilidad-en-estudios-europeos-premio-europeo-carlos-v-marcelino-oreja/

http://www.fundacionyuste.org/premio-europeo-carlos-V/becas-premio-europeo-carlos-V/

Tato informace je zveřejněna také na naší webové stránce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=42.

 

 

S přátelským pozdravem

 

Karla Benešová

Akademická informační agentura

 

Tel.: (+420) 221 850 504

E-mail: aia@dzs.cz

 

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |   www.zahranici-stipendium.cz