Semestrální výměnné pobyty 2017/2018 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Výsledky výběrového řízení (bakalářského i magisterského) na semestrální výměnné pobyty byly zveřejněny v InSIS – Portál studenta >> Moje studium >> Moje zahraniční studium >> Výsledky výběrového řízení.

Informační schůzky pro všechny vyjíždějící studenty:

 

Do letošního magisterského výběrového řízení se přihlásilo cca 740 studentů, do bakalářského cca 270 studentů.

Oddělení zahraničních styků


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague