Semestrální výměnné pobyty 2017/2018 – JAZYKOVÝ TEST – ROZPIS MÍSTNOSTÍ

Rozpis místností - ANGLIČTINA

Datum konání čtvrtek 9. března 2017
Jazyková varianta angličtina
Místnost
RB 101 - bc. studenti*, jejichž příjmení začíná písmeny A - Se
Vencovského aula - bc. studenti*, jejichž příjmení začíná písmeny Sh - Žíd

+ všichni mgr. studenti**

Hodina konání 16:15

Rozpis místností - OSTATNÍ JAZYKY

Datum konání čtvrtek 9. března 2017
Jazyková varianta němčina, francouzština, španělština, ruština
Místnost RB 101 - všichni studenti (bc. + mgr.)
Hodina konání 17:30

*studenti, kteří se hlásí v rámci bakalářského výběrového řízení
**studenti, kteří se hlásí v rámci magisterského výběrového řízení, a nedoložili jazykovou znalost jiným způsobem.

 

Seznam studentů s určením jednotlivých sedadel bude zveřejněn před testem u jednotlivých místností. Prosíme tímto všechny uchazeče, aby se do jednotlivých místností dostavili s adekvátním časovým předstihem.

Obecné informace

Jazykový test píší všichni uchazeči v rámci bakalářského výběrového řízení a zároveň studenti v rámci magisterského řízení, kteří jím dokládají svou jazykovou znalost.

Celkem je potřeba vyhradit si na test cca 60 minut času (zahrnuje čistý čas psaní testu i související organizační záležitosti).

Studenti, kteří uvedli v přihlášce školy v rámci dvou různých studijních jazyků, mají povinnost se zúčastnit 2 jazykových testů.

Náhradní termín se nevypisuje.

Organizační pokyny

Žádáme všechny uchazeče/účastníky psaní testu, aby dodrželi následující organizační pokyny:

Předem Vám děkujeme za respektování pokynů, jímž přispějete k hladkému průběhu akce.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague