Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
RUSKO: 3 stipendijní místa v LS 19 na základě mezinárodní smlouvy pro studenty VŠE

Související stránky

Rozpis kvót pro VŠE na rok 2018/2019:

Pro příští akademický rok MŠMT přidělilo VŠE 3 stipendijní místa pro studenty v délce 5 měsíců na studium v Rusku na základě mezinárodní smlouvy. Oddělení zahraničních styků tímto vyhlašuje výběrové řízení na tři jednosemestrální pobytyRuské federaci v letním semestru 2019.

Kdo se může přihlásit:

  1. student v 5. a vyšším semestru bakalářského studia nebo v 1. (či 2.) semestru navazujícího magisterského stupně studia
  2. student, který v navazujícím magisterském stupni studia nebyl dosud vyslán na studijní pobyt do zahraničí prostřednictvím VŠE
  3. pouze studenti se státním občanstvím České republiky (vzhledem k tomu, že jde o nabídku v rámci mezinárodní smlouvy)

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).

Přihlášky budou otevřeny od pondělí 2.10.2017 do uzávěrky přihlášek, která je ve čtvrtek 12. 10. 2017 v 11:00.

Před uplynutím termínu uzávěrky nutno vytištěnou přihlášku z InSIS ODEVZDAT spolu s PŘÍLOHAMI, na Oddělení zahraničních styků (Rajská budova, 5. patro, RB 554, v úředních hodinách: po - čt  9:00 - 11:00). Termín je nutno dodžet i u přihlášek zasílaných poštou!

Kompletní přihláška obsahuje:

  • vytištěná a podepsaná přihláška z InSIS
  • strukturovaný životopis (v českém a ruském jazyce)
  • motivační dopis (v českém a ruském jazyce)
  • kopie (stačí obyčejné) certifikátů/zkoušek z ruského jazyka *)**)

*) zkoušky absolvované na VŠE není třeba dokládat, neboť jsou součástí historie studia studenta, a tedy dohledatelné v InSIS (vhodné je, vepsat rukou do vytištěné přihlášky z InSIS ident a název předmětu, v rámci kterého byla zkouška složena)

**) pouze v případě, že student nemá žádnou oficiální zkoušku/certifikát (tj. ani žádnou ze zkoušek skládaných na VŠE) doloží znalost jiným způsobem. Pro další informace kontaktuje OZS prostřednictvím emailu: radka.vavakova@vse.cz.

Zájemce do vytištěné přihlášky připíše rukou název zahraniční univerzity, na které má zájem studovat. Základní přehled o ruských univerzitách a studijních oborech lze získat na portálu http://www.russia-edu.ru/. POZOR! Na základě mezinárodních smluv se nelze hlásit na následující instituce: MGIMO, Moskevská (Lomonosova) státní univerzita, Sankt-Petěrburská státní univerzita.

Preference semestru není možná, nabízen je pouze letní semestr 2019.

Po komplexním vyhodnocení přihlášek budou nejlepší uchazeči pozvání k pohovorům se zástupci VŠE. Termín interview: středa 18.10.2017 v dopoledních hodinách.

Obecné informace k nabídce v rámci mezinárodních smluv jsou k dispozici na: http://ozs.vse.cz/pro-studenty/mezivladni-smlouvy/.

Kontaktní osoba na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radka Vaváková, RB 554, e-mail: radka.vavakova@vse.cz, tel.: 224 098 554.