Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
RUSKO – 2 stipendijní místa pro studenty VŠE v LS 2017

Související stránky

Rozpis kvót pro VŠE na rok 2016/2017:

Pro příští akademický rok MŠMT přidělilo VŠE 2 stipendijní místa pro studenty v délce 5 měsíců do Ruska. Oddělení zahraničních styků proto vyhlašuje výběrové řízení na dva semestrální pobytyRuské federaci v letním semestru 2017.

Kdo se může přihlásit:

  1. student v 5. a vyšším semestru bakalářského studia nebo v 1. či 2. semestru magisterského stupně studia
  2. student, který v magisterském stupni studia nebyl dosud vyslán na studijní pobyt do zahraničí prostřednictvím VŠE
  3. pouze studenti se státním občanstvím České republiky (vzhledem k tomu, že jde o mezivládní smlouvy)

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v ISISu (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).

Přihlášky budou otevřeny od čtvrtka 1. 10. 2015 do uzávěrky přihlášek, která je 12. 10. 2015 v 11:00.

Před uplynutím termínu uzávěrky nutno vytištěnou přihlášku ODEVZDAT spolu s PŘÍLOHAMI, na Oddělení zahraničních styků (Rajská budova, 5. patro, RB 554).

Přihlášku je nutné předat s následujícími přílohami:

  • strukturovaný životopis (v českém i ruském jazyce)
  • motivační dopis (v českém i ruském jazyce)
  • kopie (stačí obyčejné) dokladů o složení zkoušek z ruského jazyka

* zkoušky absolvované na VŠE není třeba dokládat, neboť jsou součástí historie studia studenta, a tedy dohledatelné v ISIS (vhodné je, vepsat ručně do vytištěné přihlášky z ISIS ident a název předmětu v rámci, kterého byla zkouška složena)

* pouze v případě, že student nemá žádnou oficiální zkoušku (tj. ani žádnou ze zkoušek skládaných na VŠE), je nutno opatřit si na katedře ruského jazyka alespoň tzv. Potvrzení o jazykové způsobilosti (ke stažení na ZDE).

Do vytištěné přihlášky ručně upřesněte název přijímající univerzity (tj. název instituce, na které byste měli zájem studovat). Preference semestru není možná. Nabízen je pouze letní semestr.

Následně v týdnu od 19.10. do 23.10.2015 proběhne s nejlepšími uchazeči pohovor se zástupci VŠE. Konkrétní čas a místo budou včas upřesněny.

Více informací na: http://ozs.vse.cz/pro-studenty/mezivladni-smlouvy/.

Kontaktní osoba: Ing. Radka Vaváková, RB 554, e-mail: radka.vavakova@vse.cz, tel.: 224 098 554.